قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 211 بازدید

بهائیت در حقوق کیفری

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق فرقه انحرافی بهائیت در حقوق کیفری ایران را خدمت شما عزیزان در 93 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم.

 

چكيده

همیشه فرق انحرافي با حمایت دشمن با تاثير بر روي باورها و اعتقادات مردم و ايجاد شبهه در اين باورها باعث از بين بردن  انسجام ملي و بي اعتماد كردن آنها نسبت به حكومت شده است،يكي از اين جريان هاي انحرافي بهائيت است كه به اسم دین با تشكيلات و تبليغات گسترده تهديدي نرم براي امنيت جامعه اسلامي به شمار مي آيد.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علي رغم نظرات پراكنده ،در قوانين مصوب صريحاً مشخص نشده است ،ليكن با مراجعه به منابع و فتاواي معتبر فقهي جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غير قابل خدشه است ،لذا بررسي مباني جرم انگاري آن و همچنين ارتباط رفتارهاي مجرمانه اعضاي اين فرقه با ساير جرائم عليه دين و امنيت مي تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتكبين ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

كليدوا‍‍ژه ها: بابيت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنيت نرم،جرم عليه دين.

 

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت        5

گفتار اول: پیشینه بهائیت 5

بند اول: شیخیه  5

بند دوم: بابیت   7

بند سوم: بهائیت 10

بند چهارم:رهبران بهایی  11

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت      13

بند اول: بهائیت و فراماسونری      14

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم      16

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم   19

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان          23

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء   23

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید  25

گفتار سوم:انکار قیامت    26

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت          28

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ 28

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت       30

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری      32

گفتار اول: مبانی شرعی   33

بند اول: آیات قرآن کریم 36

بند دوم: احادیث و روایات 39

گفتار دوم: مبانی عرفی    40

بند اول: امنیت و نظم عمومی      40

بند دوم: نیرنگ 44

بند سوم : خشونت         45

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت      46

گفتاراول: مفهوم فرقه     46

بند اول: مفهوم لغوی      46

بند دوم: مفهوم اصطلاحی 47

بند سوم:ویژگیهای فرقه   48

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین       50

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت   53

بند اول: بیت العدل        53

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی          54

بند سوم:محافل ملی و محلی       55

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی 55

 

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین       61

گفتار اول: بهائیت و ارتداد 63

گفتار دوم:بهائیت و بدعت 66

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت      68

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت  72

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام       74

فهرست منابع  84

فرقه انحرافی بهائیت در حقوق کیفری ایران

 روند شكل گيري بهائیت

یکی از فرقه هایی که در تشکیل فرقه بهائیت موثر بود و در واقع اساس بهائیت از آن فرقه و رهبران آن گرفته است فرقه شیخیه است چنانچه محمدعلی بها بانی فرقه بابیت از شاگردان سید کاظم رشتی از جمله رهبران شیخیه است لذا در بررسی روند شکل گیری این فرقه لازم است با فرقه شیخیه و اصول و اعتقادات آنها مختصری بیان شود.

 

گفتار اول:پيشينه بهائيت:

پيشينه بهائيت  را بايد در فرقه شيخيه جستو كرد كه از آن به عنوان فرقه كشفيه يا پايين سري نيز تعبير مي كنند. شیخیه مقدمه شکل گیری فرقه های بابیه و بهائیه را فراهم آورد. حسینعلی خان نوری بانی فرقه بهائیه با سه واسطه از مشرب شیخیه بهره جست. با این تفاوت که فرقه شیخیه خود را یک فرقه اسلامی می دانند و برخی فرقه های زیر شاخه این نحله حتی با اسلام شیعی و فقه اصولی نیز فاصله چندانی ندارند[1]، اما پیروان بهائیه خود را صاحب دینی جدید می دانند. با این وصف شناخت فرقه شیخیه و فرقی که از آن برآمده است، ما را در آشنایی بیشتر با علل ظهور بابیه و بهائیه  کمک می کند.

[1] -سالنامه جوانان بهایی ایران،جلد6،مقاله شیخیه ،ص129، به نقل ازپورصالحی،امیر،قائم موعود اسلام و مدعیان مهدویت،س12،ش47و48،پائیز و زمستان87،ص57

بهائيت

فرقه‌ايي برگرفته از آئين بابي است كه اساس آن نفي توحيد و نفي خاتميت پيامبر، نسخ اسلام و نفي روحانيت و حجیت تقليد در اسلام است.

فرقه بهائيه را ميرزا حسين‌علي نوري بنيان نهاده است، پدر ميرزا حسين‌علي نوري معروف به ميرزا بزرگ از مستوفيان و منشیان محمد شاه قاجار بود. ميرزا حسين‌علي از پیروان باب بود.[1]از جمله فعاليت‌هاي ميرزا حسين‌علي نوري در زمان باب همكاري در آزادي قره‌العين در قزوين  وهمكاري در به شهادت رساندن ملا محمدتقي برغاني كه درنهایت  دستگير شده بود. به استناد منابع بهايي، باب بعد از مرگ خود ميرزا يحيي (برادر حسينعلي نوري) را جانشين خود اعلام كرده بود.[2]

البته اختلاف نظرهاي‌هايي در اين زمينه هست، ولي به هر حال بيشتر بابي‌ها به جانشين ميرزا يحيي گردن نهادند و بدين سان او جانشين محمدعلي باب شد. و چون در اين زمان سن ميرزا يحيي كم بود، عملاً حسينعلي ميرزا زمام امور را به دست گرفت، ولي چندي بعد به علت حس رياست‌طلبي كه ميرزا حسينعلي داشت كم‌كم حسينعلي ادعاي من يظهره الهي كرد و عده ای  از بابيان اين ادعاي ميرزا حسينعلي را پذيرفتند وعده ايی نيز به مخالف با آن برخاستند.[3]

در همين ايام بود كه بابي‌ها عملاً‌ به سه گروه تقسيم شدند، عده‌ايي كه جانشين ميرزا يحيي (صبح ازل) را پذيرفتند، ازلي نام گرفتند وعده­ايی كه به حسينعلي بهاء پيوستند بهائي ناميده شدند  و عده‌ايي كه ادعاي ا­ين دو برادر را نپذيرفتند بابي باقي مانند، و به اين ترتيب با ادعاي حسينعلي ميرزا آيين بهائيت به وجود آمد، البته همانگونه كه در ادامه‌ مي‌آيد حسينعلي ميرزا ادعاي ديگر نيز داشته است، ادعاي ربوبيت و الوهيت داشته است و در نوشته‌هاي مختلف خود را خداي خدايان، آفريدگار جهان و خداي تنهاي زندان ناميد و پیروانش نيز خدايي او را پذيرفتند. عبدالبها مقام پدرش را احديت ذات هويت وجودي خوانده است ،و قبر او قبله بهائیان شده است.[4]

[1]– كاشاني ،حاجي ميرزا ،نقطه الکاف،، ص 40.

[2] – عزيه خانم خواهر حسينعلي بهاء، تنبيه النائمين، ص 304 و ص 28- 32 به نقل از نجفی ،محمد باقر،بهائیان،ص286

[3]-اشراق خاوری،عبدالحمید،پيشين، ص18.

[4]– -همان،ص23.

 

نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت

در رابطه با حمایت بیگانگان از بهائیت باید گفت که اصولاً فرقه گرایی ابزاری مناسب برای دخالت و نفوذ قدرت های خارجی قدرتمند و استکباری است و از این فرقه ها برای نفوذ و تاثیر بر اراده سیاسی دیگر حکومت ها استفاده می کنند. به طور خلاصه هدف آنها از حمایت از این فرقه ها : 1) تحریک عامل خارجی بر علیه دولتی که در آن فعالیت می کنند.2) انسجام و ساختارهای شبکه ایی فوق، هزینه های دولت های خارجی را در تحمیل اراده و نفوذ در سایر جوامع به شدت کاهش می یابد 3) دول خارجی به بهانه حمایت از حقوق بشر و آزادی ادیان دولت ها را تحت فشار قرار می دهند محل مناسبی برای نفوذ و کسب اطلاعات از سوی دول خارجی محسوب می شوند.

در مورد وابستگی بابیگری اولیه در زمان پیدایش بین مورخین اختلاف نظر است عده ایی مانند احمد خسروی و فریدون آدمیت بابیگری اولیه را جنبشی خودجوش و ناوابسته به قدرت های استعماری می دانند[1]،در مقابل عده ایی مانند آقای شهبازی معتقدند که محمدعلی باب از همان  اوایل با بیگانگان پیوستگی داشته است،ایشان برای اثبات این موضوع به دو نکته اشاره میکنند،اول حضور پنج ساله محمدعلی باب در تجارت خانهءدایی اش در بوشهر و ارتباط او با کمپانی های یهودی و انگلیسی مستقر در این بندر و کارگزاران ایشان ،اندکی پس این اقامت پنج ساله بود که باب در سال 1260ق دعوای خود را اعلام کرد و با حمایت کانون های منفذ و مرموزی به سرعت شهرت یافت.

دوران اقامت باب در بوشهر مقارن با سال های اولیه فعالیت کمپانی ساسون(متعلق به سران یهودیان بغداد)در بوشهر و بمبئی. ساسون ها در دهه های بعد به امپراتوری تجاری شرق بدل شدند و در زمرهء دوستان خاندان سلطنتی بریتانیا جای گرفتند[2].خاندان ساسون بنیانگذاران تجارت تریاک ایران بودند و تاسیس بانک شاهی انگلیس و ایران نقش بسیار مهمی در تحولات تاریخ معاصر ایران ایفا نمودند.[3]

دوم،ارتباط نزدیک مانکجی هاتریا،رئیس شبکه اطلاعاتی هند در ایران در سال های 1854-1890با سران بابی و از جمله با شخص میرزا حسینعلی نوری(بهاء)

[1] -کسروی،احمد،بهایی گری، صص121-122و آدمیت،فریدون،امیرکبیر و ایران،صص443-444

[2] -آلفری،آنتونی، ادوارد هفتم و دربار یهودی او به نقل از شهبازی،عبدالله،جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران شهبازي، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال هفتم، شماره 27، پاييز 1382. ،ص22.

[3] – شهبازی عبدالله،ساسون ها،سپهسالار و تریاک ایران،مطالعات سیاسی،پاییز1370،صص125-139.

 

مبانی جرم انگاری

در ابتدای این قسمت لازم است تعریف مبنا مشخص شود. مبنا در تعریفی عبارت است از هر نیروی الزام آور که ارزش قواعد حقوقی را تعیین می کند و هر آنچه نظام حقوقی بر آن مبتنی است و قواعد و مقررات حقوقی براساس آن وضع شده است.[1] در فرهنگ المنجد نیز مبانی در مجموع به معنای پایه ها و بناهایی آمده است که روی هم قرار گرفته و طبقات و لایه هایی را تشکیل داده باشد.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز مبانی به معنی جمع مبنی یا مبنا و به معنای محل بنا و ریشه ی چیزی و یا پایه و بنیان آمده است.[3]

جرم انگاری هر رفتاری در جامعه­ای اسلامی باید بر اساس سیاست های جنایی اسلام باشد و جرم انگاری هر رفتار انحرافی بدون در نظر گرفتن اتخاذ سیاست های جنایی اسلام نه تنها در پیشگیری و مقابله با چنین رفتارهای انحرافی کارایی ندارد ، بلکه در بیشتر موارد امری پرهزینه و مضر به حال جامعه خواهد بود و نتیجه ای جز تورم کیفری در پی نخواهد داشت.

در کشور اسلامی ایران باید جرم انگاری به نحوی صورت پذیرد که تا حد امکان از پیامدهای منفی جرم انگاری جلوگیری شود و این مستلزم در نظر گرفتن برخی معیارهای اجتماعی است که عبارتند از : 1- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد 2- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها 3-در دسترس نبودن سازوکارهای غیرکیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای مشکل ساز و نامطلوب 4- سنگین تر نبودن هزینه های اجتماعی رفتارهای نامطلوب از منافع آن.[4]

نکته ای که توجه به  آن در امر جرم انگاری بسیار ضروری است این است که لااقل بخش عمده­­ی جرایم به وسیله ی قوانین جزایی ایجاد نشده است ، بلکه قوانین جزایی صرفا آن را به رسمیت شناخته اند ، لذا می توان جرم را به طور مستقل از قوانین کیفری تعریف کرد. به عبارت دیگر می توان گفت قوانینی که رفتارهای خاصی را جرم و قابل مجازات می دانند بعد از رفتارهای مجرمانه به وجود می آیند و نه قبل از آنها و قوانین حداکثر شرط تجویز واکنش برای چنین رفتارهای مجرمانه ای به حساب می آیند.[5]

در همین راستا می توان برای جرم بودن تشکیل،اداره و عضویت در فرقه بهائیت مبانی ای را ذکر کرد که علیرغم عدم تصریح قانونگذار در سطوح مختلف قانونگذاری برای جرم شناختن این رفتارها ، باعث تقویت جرم انگاری این رفتار انحرافی شود که مي توان این مبانی را  به مبانی شرعی و مبانی عرفی تقسیم کرد که در دو  گفتار مجزا مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول:مبانی شرعی

با توجه به اینکه جامعه­ی ایران جامعه ای مذهبي  است و قوانین موضوعه از عرف و اخلاق حاکم بر جامعه که هنجارها و اخلاق های مذهبی اسلامی است ، منبعث می شود در همه­ی زمانها و همه­ی موارد در رابطه با جرم دانستن هر رفتاری ، قرآن کریم و آیات و روایات و احادیث و منابع و فتاوای معتبر فقهی در راس آن قرار می گیرد و مهمترین مبانی جرم تلقی کردن تشکیل،اداره و عضویت در فرقه بهائیت بدون شک از این منابع قابل استنتاج است که در این قسمت سعی بر این است که این مبانی مورد بررسی قرار گیرد.در طول تاریخ گروهها و فرقه های مختلف علیه اسلام به شیوه های گوناگونی توطئه کرده اند و قرآن اصطلاحات مختلفی از قبیل کافران،مشرکین و منافقین و…برای آنها به کار برده است ، برای بررسی مبانی شرعی  جرم انگاری این فرقه  ابتدائاً باید مشخص شود که فرقه بهائیت در قالب کدام یک از این گروههایی که در قرآن به کار رفته است قرار میگیرد، امروزه قریب به اتفاق فقها فرقه بهائیت را به عنوان گروه کافر معرفی کرده اند، در خصوص این فرقه از مراجع عظام سوالاتی شده است

1-آیا بهائیت ضاله و منحرف است

2-آیا بهائیان نجس هستند؟

3-آیا بهائیان اجازه تبلیغ فرقه خود را در کشور از نظر شرعی دارند؟

پاسخ ها

مقام معظم رهبری حضرت ایت الله عظمی سید علی خامنه ای(دامت برکاته)

بطور کلى از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه و مضلّه اجتناب کنید.‏

1-بله کاملا منحرف هستند

2-بله نجس هستند

3-چون موجب انحراف و گمراهی مردم می شوند اجازه تبلیغ ندارند[6]

حضرت آیت الله نوری همدانی

1-بله – فرقه ای ضاله است و بسیار منحرف

2-از سگ هم نجس تر هستند و فرقه ای من در آوردی است

3-تبلیغ فرقه آنها حرام است ، چون گرایش به کفر دارند و سبب مرتد شدن انسان ها
می شوند[7]

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

1-بله ،بهائیان کافر حساب می شوند

2-بهائیان کافر و مرتد هستند و نجس

3-از نظر شرعی تبلیغ این فرقه ضاله حرام است چون بهائیان نجس و کافر هستند[8]

[1] – کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه ی حقوق ، ج 1، تهران ، انتشارات به نشر ، چ دوم ، 1366 ش ، ص 12.

[2] – معلوف،اویس،المنجدفی الغه  و الاعلام ،تهران،انتشارات مفرد،چاپ دوم،1383، ص 50.

[3] – عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی،تهران،انتشارات سپهر،1362.ص450.

[4] – عبدالفتاح ، عزت ، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است ؟ ترجمه : اسماعیل رحیمی نژاد ، مجله ی حقوقی قضایی دادگستری، شماره ی 41، زمستان 1381.

[5] – صادقی ، محمد هادی ، جزوه درس تاریخ تحولات سیاست جنایی ، مقطع کارشناسی ارشد ، شیراز ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال تحصیلی 89- 1388.

[6]-گنجینه استفتائات قضایی،دفترآموزش روحانیون و تدوین متون فقهی قم،، نسخه 5/1،س1387

[7] -همان.

[8] -همان

 

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی

اول:کتب

 • 1-احمدی،محمد، پژوهه صهیونیست،جلد اول، تهران،موسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، 1376.
 • 2-اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلداول، تهران، انتشارات میزان، 1379.
 • 3-اشتهاردي، محمدمهدي، بابي‌گري و بهائي‌گري، ناشر كتاب آشنا، چاپ اول بهار 79.
 • 4-افراسیابی،بهرام،تاریخ جامع بهائیت،چاپ4،انتشارات سخن،تهران1371.
 • 5-آیتی،عبدالحسین،کشف الحیل، جلد 2، چ4،تهران1353.
 • 6-بامداد ، مهدی ، شرح حال رجال ایران جلد 2 ،کتابفروشی زوار،تهران1347
 • 7-بارکر،الین، ملتون، گاردون ،هفت آسمان،  با ترجمه طالبی دارابی،باقر،فلسفه،کلام و عرفان،هفت آسمان(ادیان جدید)، 1381
 • 8-آقا بخشی ،علی ،افشاری راد،مینو،فرهنگ علوم سیاسی، ، تهران: چاپار، 1383.
 • 9-پیمانی ، ضیاء الدین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج اول ، تهران ، انتشارات میزان  ، 1374.
 • 10-تبریزی،زعیم الدوله، مفتاح باب الابواب، ترجمه حسن فرید گلپایگانی، تهران 1346.
 • 11-توجهی، عبدالعلی، جزوه حقوق جزای اختصاصی 3، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، گردآوری و تنظیم، علیرضا منجزی، نیمسال اول، 83-1382.
 • 12-جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ شم ، .1372
 • http:www.noormags.com

 

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی
تعداد صفحات 90 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 190 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرقه انحرافی بهائیت در حقوق کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید