قیمت 19,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 155 بازدید

 بزه دیدگی زنان و بزه کاری زنان

 

مصادیق بزه دیدگی زنان و بزه کاری زنان

مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان………………………………………………………

گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه ……………………………

بند اول: خشونت جسمی …………………………………………………………………………………..

بند دوم: خشونت جنسی …………………………………………………………………………………..

بند سوم:خشونت روانی ………………………………………………………………………………………

بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ………………………………………………………………..

بند پنجم: هرزه نگاری ……………………………………………………………………………………….

گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه …………………………………..

بند اول: خشونت در محیط خانه ……………………………………………………………………….

بند دوم: خشونت در محیط اجتماع …………………………………………………………………..

بند سوم: مزاحمت های خیابانی …………………………………………………………………………

مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان …………………………………………………………

گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی …………………………………………………..

بند اول:روسپیگری ……………………………………………………………………………………………..

بند دوم:مساحقه ………………………………………………………………………………………………….

بند سوم: ارتباط نا مشروع ………………………………………………………………………………….

الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..

ب) خیانت جنسی ………………………………………………………………………………………………

بند چهارم) شهادت دروغ…………………………………………………………………………………….

گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………….

بند اول: سقط جنین …………………………………………………………………………………………..

بند دوم: بچه کشی ……………………………………………………………………………………………..

بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری …………………………………………………………………..

بند چهارم:همسر کشی ………………………………………………………………………………………

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ……………………………………………………………………….

بند اول: قاچاق مواد مخدر ……………………………………………………………………………….

بند دوم:اختفای مال مسروقه ……………………………………………………………………………

منابع

مصادیق بزه دیدگی زنان و بزه کاری زنان

مصادیق بزه دیدگی زنان و بزه کاری زنان

 مصادیق بزه دیدگی خاص زنان

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد.

بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد.

در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.

 مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه

منظور از آسیب هر نوع ضرر و زیان، خسارت و صدمه به جان، مال، ناموس و آبرو و روح آدمی است که در اثر جرم بزه دیده متحمل می شود ضرر کلمه ای عربی و زبان لغتی فارسی است و غالباً 2 کلمه را معادل یکدیگرند باهم به کار می برند. ضرر و زیان عنوان خاص قانونی است. اما در قانون تعریف نشده است و قانونگذار آن را بدیهی تلقی کرده و خود را از تعریف آن بی نیاز دیده است. آسیب های مادی وارد بزه دیده به 2 دسته کلی یعنی آسیب های وارد بر مال بزه دیده و آسیب های وارد بر تمامیت جسمانی او تقسیم می شود.

آسیب های جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسانی یا سلامت او وارد می آید. این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد ضرب و جرم بر بدن ایجاد مریضی، نقص عضو، از کار افتادگی دائم و موقت و بالاخره مرگ متجلی بشود. این نوع آسیب از جهتی شبیه آسیب مادی و از جمیعت دیگر همانند آسیب معنوی است و آسیب مالی خساراتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی های بزه دیه وارد می شود.

آسیب مالی ممکن است به صورت از بین رفتن عین مال یا از بین رفتن منفعت آن و سرانجام از بین بردن حق ایجاد شود و نوع دیگر آسیب، آسیب های معنوی است که در متون قانون ما از آسیب و زیان معنوی تعریفی به عمل نیامده و فقط در ماده 9 قانون آیین دادرسی به ذکر مصادیق تمثیلی آن اکتفا شده است. اما علمای حقوق در مقام تعریف ضرر معنوی تعابیر و تعاریف گوناگونی به کار برده اند.

یکی از حقوقدانان در مورد تعریف ضرر معنوی می نویسد: در تعریف زیان معنوی دشوارتر است و برای این که مفهومی از آن به دست داده باشیم می توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است: مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و سپس ادامه می دهد: باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به طور قطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیان های مالی نیز می شود و در روابط مالی شخص با دیگران نیز آثار نامطلوب دارد. به هر حال آسیب  های معنوی به 2 گروه تقسیم می شوند.

1-زیان های وارد به حیثیت و شهرت به طور خلاصه انچه در زبان عرف، سرمایه یا دارای معنوی شخص است.

2-لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه درد و رنج آن ها می بینند.

 خشونت جسمی و بزه دیدگی زنان

خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه جسمی گفته می شود کلمات توهین آمیز شک بدبینی که در جماعت مردان آن را خوش غیرتی می دانند همان خشونت است. که بر زنان به اصول مردان ضعیفه اعمال می شوند.

و هیچ گاه نمی فهمد این زن از چه درد می کشد و چه می خواهد و چه رویاهای در سر دارد. بخش اعظم جامعه زنانی تشکیل داده اند که هیچ از خود و حقوقشان نمی دانند و زن خوب بودن را از کدبانو بودن شستن، رفتن، پختن و بچه داری می دانند و دلشان خوش است به موجودات از خود گذشته و پاکی هستند و بهشت زیر پای آنان است. زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه رو شوند.

خشونت جسمی همانطور که از نامش پیداست شیوه ای آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کشیدن مو و سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی کردن، اخراج از خانه، کتک کاری مفصل همه از نمونه های بارز خشونت جسمانی علیه زنان است. زنان به دلیل قدرت بدنی کمتر از مردان مداوا تحت فشار و تنبیه بدنی و خشونت جسمانی قرار می گیرند.

بزه دیدگی زنان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ بزه دیدگی زنان و بزه کاری زنان

 • الف)قرآن کریم
 • ب)قوانین مجازات اسلامی
 • ج)فرهنگ لغت
 • 1)دهخدا.علی اکبر.لغت نامه.جلد3.تهران.انتشارات دانشگاه تهران.چاپ سوم.1357.کتاب های فارسی
 • 2)ابتکار.معصومه،جنسیت و نحلیل جنسیتی و توسعه یافتگی،تهران دفتر امور زنان1376
 • 3)احمدی.حبیب.نظریه انحراف اجتماعی.انتشارات رز.چاپ اول.شیراز.1377
 • 4)اعزازی.شهلا.خشونت خانوادگی(زنان کتک خوره).نشر سیاسی.چاپ اول.1380
 • 5)ابهری.مجید.آسیب های اجتماعی و راه های مقابله با آن.نشر پستوتن.1380
 • 6)اسلامی نسب.علی.بحران خودکشی.تهران.انتشارات فردوس.1371
 • 7)بختیار نژاد.پروین.زنان سوخته.جلد اول.تهران.نشر میزان.1383
 • 8)پور افکار.نصرت الله.فرهنگ جامع روان پزشکی و زمینه های وابسته..فرهنگ معاصر1373.
 • 9)پاوه.ابراهیم.حقوق کیفری اختصاصی.انتشارات دانشور.چاپ اول.1385
 • 10) www.Irandoc.ir
 • 11)…

 

بزه دیدگی زنان

مشخصات اصلی
رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
تعداد صفحات 45 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 50 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مصادیق بزه دیدگی زنان و بزه کاری زنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید