قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 36 بازدید

این مقاله و مبانی نظری که از 115 صفحه تشکیل شده است درباره باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین است که تماما همراه با منابع معتبر بوده است.

حیطه‌هاي رشد و انحطاط مسلمين

گفتار اول: حیطه های رشد و شکوفایی..

الف- فرهنگی- علمی..

1- شکل گیری روحیه علم آموزی در بین مسلمین..

2- عقلانیت متعامل با نقل..

3- توجه به دستاوردهای فکری ملل و نحل دیگر.

1) ترجمه و تقلید.

2( بومی سازی..

4- شکل گیری علوم و دانشمندان در اسلام.

1) علوم اسلامی..

 1. قرائت…
 2. تفسیر.
 3. حدیث…
 4. فقه و اصول..
 5. عرفان نظری..
 6. کلام.

2) علوم دیگر و دانشمندان مسلمان این عرصه.

 1. شیمی..
 2. مکانیک…
 3. ریاضیات…
 4. طب…
 5. نجوم.

4- تأسیس مراکز علمی..

1) بیت الحکمه.

2) نظامیه.

3) کتابخانه‌ها

4) حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها

ب- تربیتی- اخلاقی..

1- تشکیل پایه‌های خانواده.

2- عرفان عملی و عرفا

3- مسجد مرکز تربیت…

4- سیرۀ عملی علمای این عرصه.

1) کتب اخلاقی و دانشمندان این عرصه.

2) استقلال فکری دانشمندان..

5- اخلاق در بین مسلمین..

1) مدارا

2) برابری..

3) آزادی مذهب…

ج-  اجتماعی- سیاسی..

1- گسترش مناطق تحت تسلط…

2- ثبات حاکمیت…

3- سازمان های اداری و اجتماعی..

1) دیوان..

2) نهاد حسبه.

3) تشکل های بین المللی جهان اسلام.

ج- اقتصادی..

1- تجارت…

2- منابع طبیعی..

3- کشاورزی..

گفتار دوم: حیطه های انحطاط..

الف-  فرهنگی- علمی..

1- از بین رفتن مراکز علمی و کتابخانه‌ها

2- تحجر.

3- جریان های عقل گریز.

1) تکفیر.

2)  بی فایده خواندن علوم طبیعی..

4- درباری شدن علم..

5- وضعیّت امروز علم و فرهنگ دربین مسلمین..

1)  بی سوادی عمومی..

2)  فرار مغزها

ب- تربیتی- اخلاقی..

1- سقوط اخلاقی..

2- تخریب نهاد اخلاق در جامعه.

2- تجمل گرایی..

3- اباحیگری صوفیانه و کنار انداختن ظاهر شریعت…

ج- اجتماعی- سیاسی..

1-  غصب خلافت، اولین قدم انحراف..

2-حکام فاسد.

1)  بحران مشروعیت…

2) استبداد.

3) ثروت اندوزی خلفا و امرا

4) ضعف سیاست و خیانت…

5) حکام دست نشاندۀ امروز.

6) جدایی مردم از حکام.

3- شکل گیری جریان های تروریستی و تند رو.

4- تجزیۀ ممالک اسلامی..

5- هجوم دشمنان..

ج- اقتصادی..

1- مسلمانان مصرف کننده.

2-اقتصاد تک محصولی..

3- نابرابری تراز تجاری..

باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

گفتار اول: باورهای اعتقادی و باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین..

الف- باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین.

1- توحید.

2)  آرامش بخشی..

3) پاسخ به احساس تنهایی..

2- نبوت و امامت…

1) نقش آموزشی..

2) الگو دهی..

3) انتظار در امتداد امامت…

3- معاد.

1) صبر.

2)  بازدارندگی..

3)  تشویق..

ب- باورهای موثر در انحطاط- باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

1- درک نادرست از توکل..

2- اهلبیت گریزی..

3- اعتقاد به کفایت محبت اهل بیت…

4- جبرگرایی..

گفتار دوم: باورهای اخلاقی..

1-در قبال خدا

1)  شناخت خدا

2)  عبادت و پرستش….

2- در قبال خود.

2)  اصلاح نفس….

2)  خویشتن شناسی..

3)  حفظ سلامت و بهداشت جسم و روان..

3- در قبال دیگران..

1)   روابط ایمانی..

 1. محبت…
 2. مساوات و برادری..
 3. امر به معروف و نهی از منکر.

2)  روابط انسانی..

عدل عمومی..

3- در قبال محیط زیست…

1)  نگاه الهی به طبییعت…

2)  تاثیر طبیعت در انسان..

3)  منابع طبیعی و اعمار آن..

4)  مسولت اخلاقی نسبت به تمام موجودات…

4)  وظایف حکومت اسلامی در قبال محیط زیست…

گفتار سوم: باورهای عملی..

الف- سیاسی..

1- همگرایی دین و سیاست…

2- همگرایی مردم ، حکومت و اسلام.

3- حاکمیت قانون الهی..

4- جهانی اندیشی..

ب- اجتماعی..

1- روابط اجتماعی بر اساس برادری و برابری..

2- تعاون..

3- همبستگی..

4- انضباط اجتماعي..

5- اهتمام به خانواده.

1) محبوبیت خانواده در اسلام.

2)  ازدواج سنت الهی..

3) قبح تجرد.

ج-  اقتصادی..

1-  رعایت اخلاق  در اقتصاد.

2- نفی فقر.

4- کار و تلاش…

1) کرامت کارگر در اسلام.

2) کارگر در صف مجاهد.

د- علمی..

1- اسلام دین علم و خرد.

2-قرآن و دعوت به تجربه و حس….

3- کسب علم و عبادت…

4- عقل ابزاری اسلامی..

5- ترغیب به علم آموزی..

6- توصیه به استفاده از علوم سایرین..

7- احترام به دانشمندان..

ب- باورها در انحطاط..

باورهای دنیا گریز.

احکام عملی..

1- احکام عبادی..

1- احکام –  مالی..

3-  احکام سیاسی..

4-  احکام جزایی..

5- احکام خوردنیها

6- احکام خانواده.

منابع باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

رشد و انحطاط مسلمین

باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین: فرهنگ و تمدن اسلامی قرنهای متوالی شاهد تحرک و پویایی جدی در راه پیشرفت بود  و در مدت قریب به هشت قرنی که چشم جهانیان را به خود خیره کرده بود و به‌قدری در تمامی ابعاد تمدني‌اش از جاذبه قوی برخوردار بود، که بسیاری از ملتها با دیدن این اعتلای همه‌جانبه ناخواسته، خود به سراغ آیین حیات‌بخش اسلامی آمدند.

شکل‌گیری هر تمدنی به عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیازمند است. و تمدن اسلامی نیز در ذیل این قاعده می‌باشد. جهات نرم‌افزاری این تمدن اکثرا از آموزه‌های اسلامی گرفته‌شده و با تکیه با آموزه‌های دینی  و تلفیق با علوم سایر ملل، و با استعانت از فرهنگ غنی اسلامی خود نه­تنها آن علوم سایرین را بومی سازی کند که مسلمین توانستند علوم مختلف را پرورش دادند.  در واقع ، اسلام هستة اصلی تمدن اسلامی است که برخاسته از تعامل و آمیزش با تمدن های پیرامون خود بود.[1]

با آمدن اسلام در سرزمین‌های مختلف، دید جدیدی برای مردمان آن دیار حاصل می‌شد، پنجره‌ای جدید برایشان گشوده می‌شد و اسلام با آموزه­های همه‌گیرش، مشوقی برای پیشرفت آن‌ها می‌گردید.

اسلام، مکتبی است جامع و واقع‌گرا که به همۀ جوانب نیازهای انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، فکری و عقلی، عاطفی و احساسی، فردی و اجتماعی توجه دارد. و نه‌تنها دستورات اخلاقی برای هر عرصه ارائه می کند بلکه در هر عرصه از زندگی فردی و اجتماعی داری احکام عملی می باشد؛ به اعتقاد شهید مطهری، احکام، یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیت‏های خارجی و عینی انسان، اعم از فعالیت معاشی و معادی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی.[2]

همین جنبه­های فراگیری و بروز بودن آموزه­های اسلامی است که، برناردشاو، فيلسوف برجسته انگليسي صريحا اعلام کرد: «…به نظر من اسلام تنها مذهبي است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد.من چنين پيش­بيني مي‏کنم و هم­اکنون هم آثارآن پديدار شده است ،که ايمان محمد مورد قبول اروپاي فرداخواهد بود.” [3].

مطالب قرآن و آموزه­های اسلامی به عنوان منبع افکار و افعال مسلین، در سه بخش تقسیم شده­اند. بخش عقاید، احکام  واخلاق، که همۀ این مواردمجموعا در­بردارنده تمام قوانین زندگی مسلمین می­باشد.

باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پیشینه تحقیق فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین

 • 47- حاجتي ، مير احمد رضا ,عصر امام خميني ره , قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه , 1382
 • 48- حائری، عبدالهادی ، ایران و جهان اسلام، مشهد: انتشارات آستان قدس، 1368
 • 49- حتي، فيليپ ،تاريخ عرب، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، چاپ سوم، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي،1380
 • 50- حكيمى، محمدرضا، دانش مسلمين ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چ دهم،  1379
 • 51- حكيمى، محمدرضا ، الحياة،  ، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1360
 • 52- حسن،   ابراهیم ، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه‏ی ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان،1376، ج 2
 • 53- حسینی، سید محمد عارف،  رویا رویی اسلام و غرب، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چ 1،1481،
 •  54- حسينى طباطبائى، مصطفى ، دين ستيزى نافرجام (در نقد تولّدى ديگر)، تهران، روزنه، 1380
 • 55- حسینی بهشتی، درس گفتار های فلسفی، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، چ 1، 1382،
 • 56- حسيني، حسن،طرح خاورميانه بزرگ‌تر؛ القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملي امريكا، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، 1383
 • 57- حجازی، فخر الدین، نقش پیامبران در تمدن انسان، تهران: انتشارات بعثت.، 1352

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “باورهای دینی تاثیرگذار در رشد و انحطاط مسلمین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید