قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 69 بازدید

آفات گندم

مروری بر منابع آفات گندم

2-1. آفات گندم…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-1. سن معمولی گندم  …………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2. سن مغربی………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3. سوسک سیاه گندم …………………………………………………………………………………………………………..

2-1-4. سوسک­های قهوه ای گندم………………………………………………………………………………………………….

2-1-5. سوسک برگخوار غلات……………………………………………………………………………………………………..

2-1-6. تریپس گندم ……………………………………………………………………………………………………………………

. 2-1-7. شته معمولی گندم…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-8. شته روسی گندم……………………………………………………………………………………………………………….

2-1-9. شته سبز گندم………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-10. پروانه برگخوار غلات (مینوز برگ غلات)…………………………………………………………………………..

2-1-11. پروانه خوشه خوار گندم…………………………………………………………………………………………………..

2-1-12. پروانه ساقه خوار جو………………………………………………………………………………………………………

2-1-13. کرم ساقه خوار غلات……………………………………………………………………………………………………..

2-2. مطالعات انجام شده داخل کشور

نتايج

 1. نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1. راسته­ی نیم بالپوشان(Hemiptera) عامل آفات گندم ………………………………………………………………………………………..

4-1-1. خانواده Scutelleridae……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1-1-1. گونه سن گندم Put Eurygaster integriceps و گونه سن

مغربی maura Eurygaster …………………………………….

4-1-2. خانواده Pentatomidae:…………………………………………………………………………………………………

4-1-2-1. گونه Aelia furcula و گونه Aelia virgata………………………………………………………………..

4-2. راسته جوربالان (Homoptera) عامل آفات گندم …………………………………………………………………………………………….

4-2-1. خانواده های شته­ها (Aphididae)……………………………………………………………………………………..

4-2-1-1. گونه Diuraphis noxia……………………………………………………………………………………………..

4-2-1-2.گونه Sitobion avenae ……………………………………………………………………………………………..

4-2-1-3. گونه Shizaphis graminum…………………………………………………………………………………….

4-3. راسته­­­ی سخت بالپوشان یا سوسکها (Coleoptera) عامل آفات گندم ………………………………………………………………….

4-3-1. خانواده­ی Scarabaeidae ………………………………………………………………………………………………

4-3-1-1. گونه­ی Anisoplia austriaca…………………………………………………………………………………….

4-3-2. خانواده­ی Chrysomelidae …………………………………………………………………………………………..

4-3-2-1. گونه­ی Oulema melanopus…………………………………………………………………………………….

4-4- راسته­ی بال­ریشک­داران (Thysanoptera) عامل آفات گندم …………………………………………………………………………….

4-4-1. خانواده­ی Phalaeothripidae…………………………………………………………………………………………

4-5. راسته­ی راست­بالان (Orthoptera) عامل آفات گندم  ………………………………………………………………………………………..

4-5-1. خانواده­ی Tettigonidae…………………………………………………………………………………………………

4-5-1-1. گونه­ی Leptophyes albovittata………………………………………………………………………………

4-5-1-2.جنس Saga sp……………………………………………………………………………………………………………

4-7. دشمنان طبیعی سوسک برگخوار غلات…………………………………………………………………………………….

منابع

آفات-گندم-و-انواع-حشرات-آفاتبار-در-استان-های-شمالی

آفات گندم

گونه­های مختلفی از چندین راسته­ی حشرات شامل راست­بالان (Orthoptera)، جوربالان (Homoptera)، ناجوربالان (Hemiptera)، سخت­بالپوشان (Coleoptera)، دوبالان (Diptera) و بالپولک­دران (Lepidoptera) در مزرعه به محصول گندم خسارت وارد می­کنند که همان آفات گندم هستند که که در برخی موارد خسارت آنها اقتصادی بوده و نیاز به کنترل آنها می­باشد.

مروری بر منابع آفات گندم

آفات گندم

گونه های مختلفی از راسته های مختلف حشرات شامل راست بالان، جوربالان، ناجوربالان، سخت بالپوشان، دوبالان، بال غشائیان، بالپولک­دران و همچنین گونه هایی از کنه ها در مزرعه و انبار به محصول گندم و جو خسارت وارد می کنند که در برخی موارد این خسارت اقتصادی بوده و نیاز به کنترل آنها می باشد. مهمترین آفات گندم در ادامه توضیح داده می شود.

 

 سن معمولی گندم در آفات گندم

سن گندم که یکی از مرسوم ترین آفات گندم  است با نام علمی Eurygaster integriceps Lap از راسته نیم بالپوشان (Hemiptera) خانواده Scutelleridae می­باشد. سن گندم از مهمترین آفات گندم وجو در ایران می باشد و در اکثر مناطق گندمکاری ایران انتشار دارد. علاوه بر گونه مذکور، سن مغربی(Eurygaster maura L.) و گونه Eurygaster testudinaria Geoffr در ایران وجود دارد.

سن معمولی گندم دارای تراکم و انتشار وسیعی در سطح گندم کاریهای ایران است. هم حشره کامل و هم پوره­ی این افت با مکیدن شیره­ی گیاه موجب خسارت اقتصادی می­گردد. گزارش کتبی در مورد خسارت سن گندم مربوط به سال 1306  می باشد (الکساندروف، 1326). گسترش روزافزون این آفت در ایران بسیار نگران کننده می باشد. این روند در دهه های اخیر شدید بوده است به طوری که در سال های 1382 و 1383 سطح مبارزه شیمیایی علیه آن به ترتیب 1591119 و 1718418 هکتار بوده است.

الکساندروف (1326) با ارائه نقشه پراکنش آفات گندم  ، وضعیت انتشار آن را برای اولین بار مشخص نمود و بر اساس آن به استثناء استانهای سیستان و بلوچستان و بخش کوچکی از کرمان و هرمزگان، بقیه مناطق گندم کاری ایران را آلوده به این آفت می باشد. رجبی( 1379) نقشه پراکنش این آفات گندم را مشخص کرده است. عوامل زیر در در انتشار سن گندم در ایران موثر بوده است (رجبی، 1379):

1- وجود منابع غذایی به حد وفور(گیاه میزبان ترجیحی).

2- فراهم بودن اماکن مناسب جهت دوره طولانی دیاپوز.

3- وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت فعالیت آفت.

این آفات گندم در ایران به ارقام مختلف گندم، جو و چاودار حمله کرده و از آنها تغذیه می کند ولی تغذیه به این تعداد محدود نمی شود بلکه از لحاظ دامنه غذایی حشره ای الیگوفاژ بوده و از اکثر گندمیان یکساله تغذیه می کند.  رجبی(1372و 1379) دلایل عمده گسترش و طغیان سن گندم را این چنین ذکر کرده است:

تخریب مداوم مراتع بوسیله چرا و یا جایگزین کردن غلات دیم به جای مراتع.

برداشت دیر هنگام محصول

از بین رفتن دشمنان طبیعی در اثر سمپاشی های گسترده بویژه هوایی علیه سن گندم

برداشت با کمباین

سن گندم زمستان را بصورت حشره کامل زیر علف های هرز بویژه گون و درمنه در دامنه کوهها، زیر پوستک درختان، شکاف زمین، دشت ها و حتی در مزارع گندم سپری می کند.

 

نتایج و بحث آفات گندم

در این تحقیق، تعداد 12 گونه از حشرات زیان­آور گندم یا آفات گندم از مناطق مختلف استان مازندران جمع­آوری و شناسایی شدند. از این تعداد 4 گونه­ به راسته­ی نیم بالپوشان (Hemiptera)، 3 گونه به جوربالان (Homoptera)، 2 گونه به سوسک­ها (Coleoptera)، 1 گونه به بال­ریشک­داران (Thysanoptera) و  2 گونه به راست­بالان (Orthoptera) تعلق داشتند. اطلاعات اولیه در خصوص زیست­شناسی سوسک برگ­خوار غلات در شرایط مزرعه نیز بدست آمد.

راسته­ی نیم بالپوشان(Hemiptera) در آفات گندم

راسته سن­ها غالباً دارای دو جفت بال می باشند و بال جلوئی معمولاً در قاعده چرمی و ضخیم شده و در انتها غشائی است. و رگبندی بالهای جلوئی در شناسائی خانواده اهمیت دارد. قطعات دهان از نوع زننده و خرطوم مفصلی می باشد. خرطوم از زیر و جلو سر منشأ می گیرد. شاخک ها کوتاه (4 یا 5 مفصلی) و پنجه ها 1 تا 3 مفصلی است. دگردیسی از نوع  پورومتابولا (Paurometabola) بوده و هم حشره کامل و هم پوره ها غالباً گیاهخوارند و از شیره گیاهان می مکند و برخی از آنها از آفات مهم گیاهان زراعی به ویژه گندم می باشند. مانند خانواده های Pentatomidae و Scutelleridae. البته گونه های شکاری نیز در این راسته وجود دارند.

در این تحقیق 2 گونه از خانواده Scutelleridae و یک گونه از خانواده Pentatomidae جمع­آوری و شناسایی گردید.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مهندسی کشاورزی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتین

 • Burger, et al. 1978 Cereal Leaf Beetle parasitoid workshop. Handbook, USDA, APHIS. Cereal Leaf Beetle rearing lab, Niles, Mi.
 • Staines, C. L. 1984. Cereal leaf beetle, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae): Density and parasitoid synchronization study in Washington County, Maryland 1977- 1979. Proc. Entomol. Soc. Wash. 86: 435-438.
 • Arthurs, S., Heinz, K.m., Prasifka, J.R. 2004. An analysis of using entomopathogenic
 • Bedding, R.A., Akhurst, R.J. 1975. A simple technique for the detection of insect parasitic rhabditid nematodes in soil. Nematologica 21: 109-110.
 • Bednarek, A., Nowicki, T. 1986. The effect of intrapopulation factors in the nematodes
 • Belair, G., Fournier, Y., Dauphinais, N. 2003. The efficacy of steinernematid nematodes against three insect pests of crucifers in Quebec. J. Nematol. 35: 259-265.
 • Abbott, W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide.
 • Borror, D. J., C. A. Triplehorn, & N. F. Johnson. 1989; An introduction to the study of insects. pp. 458-459.
 • Hoxie, R. D. & S. G. Wellso. 1974; Cereal leaf beetle instar and sex defined by larval capsule widths. Ann. of the Entomol. Soc. of Amer. 67: 183-186.
 • Guppy ٫ j.c.& D.G. Harcourt ;1978; Effect of temperature on development of immature stages of  cereal leaf beetle ٫ Oulema melanopus(L.) can. Entomol.110(3): 257-263
 • Labeyrie ٫ v.1963; sous familie des  criocerme٫ in: A.S. Balachowsky. Entomologie
 • Anderson R. C. and J. D. Paschke (1968).  The biology and ecology of Anaphes flavipes, an exotic egg parasite of the cereal leaf beetle. Annals of the Entomological Society of America. 61: 1-5.
 • Anderson R. C. and J. D. Paschke (1970). A biological evaluation of five European cultures of Anaphes flavipes (Hymenoptera: Mymaridae), an egg parasite of Oulema melanopus. Entomophaga 15: 107-120.
 • Appliqueeal agriculture.T.L٫ vol. z.٫ caleopteres. Masson etcie٫ puris.pp. 572
 • Archive fȕr phytop Heyeratologie and pf lanzechutz.41;110-115
 • Battenfield S. L., S. G. Wellso and D. L. Haynes (1982). Bibliography of the cereal leaf beetle, Oulema melanopus (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae). Bulletin of Entomological Society of America. 28: 291-302.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آفات گندم و انواع حشرات آفاتبار در استان های شمالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید