نمایش 1–9 از 18 نتیجه

برچسب ها: مبانی نظری علوم تربیتی، پیشینه تحقیق علوم تربیتی، فصل دوم علوم تربیتی، پایان نامه علوم تربیتی

پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی

مبانی نظری علوم تربیتی

در انجام پایان نامه علوم تربیتی ابتدا موضوع تحقیق مد نظر خودتان را مشخص می کنید. بعد از اینکه اساتید محترم شما موضوع پژوهشتان را تایید کردند. ( این نکته را فراموش نکنید که موضوعات در بحث پایان نامه علوم تربیتی در گرایش های متفاوت می باشد پس دانشجویان باید پروپوزال تحقیقاتی خود را بر اساس موضوع تحقیق ارائه نمایند).

مراحل اجرای پروپوزال علوم تربیتی در رشته علوم انسانی در ادامه بیان شده است:

 • اولین بخش پرپوزال علوم تربیتی شامل بیان مساله تحقیق می باشد. در این بخش مساله اصلی تحقیق شما بیان می گردد.
 • در مرحله بعدی باید به اهمیت موضوع پژوهش پایان نامه پرداخته شود.
 • در بخش سوم نیز روش شناسی تحقیق بر اساس موضوع انتخابی ارائه می گردد.
 • بخش اهداف تحقیق نیز به بیان اهداف فرعی و اصلی می پردازد.
 • در بخش مدل نیز در صورت ارائه مدل این بخش به بررسی روابط بین متغیر ها می پردازد.
 • در نهایت نیز جامعه و روش نمونه گیری ارائه می شود و ابزار تحقیق نیز بیان و بر این اساس روش تجزیه و تحلیل و نرم افزار مطرح می گردد
 پایان نامه علوم تربیتی، مبانی نظری علوم تربیتی
پایان نامه علوم تربیتی

پس از تصویب پروپوزال علوم تربیتی می بایست بقیه فصول پایان نامه علوم تربیتی تهیه گردد. فصل های پایان نامه علوم تربیتی در قالب زیر بیان می شوند:

 • فصل اول پایان نامه علوم تربیتی: کلیات تحقیق
 • فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی (مبانی نظری): مبانی نظری علوم تربیتی و پیشینه تحقیق
 • فصل سوم پایان نامه علوم تربیتی: روش شناسی تحقیق
 • فصل چهارم پایان نامه علوم تربیتی: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم پایان نامه علوم تربیتی : نتیجه گیری و پیشنهادات

برچسب ها: مبانی نظری علوم تربیتی، پیشینه تحقیق علوم تربیتی، فصل دوم علوم تربیتی، پایان نامه علوم تربیتی