قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 23 بازدید

 

1-1-مقدمه. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2-1- منشأ و اهميت گياهي . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3-1- خصوصيات گیاه­شناسی گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1-3-1-ساقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1-3-1- برگ و خار . . . . . . . ………….. 4
3-3-1-ريشه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4-3-1-گل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5-3-1-ميوه. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4-1-ارقام گلرنگ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1-4-1-ارقام داخلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2-4-1- ارقام خارجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5-1-آبياري گلرنگ  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6-1-نياز آبي گياه گلرنگ. . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7-1-مراحل رشد و نمو گلرنگ. . . . . . . . . . 9
8-1-تعریف تنش خشکی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9-1- مکانيسم­هاي مقاومت به خشکي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10-1-چگونگي پيدايش تنش آبي…. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11-1- تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو گلرنگ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1-11-1-اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی بر گلرنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
12-1- تاثیر تاریخ های کاشت مختلف بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
13-1- تاثیر کاربرد ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

منابع

گياه گلرنگ

منشأ و اهميت گياهي گلرنگ

منشأ و اهميت گياهي گلرنگ

گلرنگ يا کافشه از گياهان دنياي قديم است که در منطقه وسيعي از ژاپن تا شرق آفريقا کشت مي­شده است (احمدی،1371). همچنين يکي از گياهان مهم در کشاورزي مناطق خشک و نيمه­خشک هند، ايران، مصر و ساير کشورهاي مديترانه­اي مي­باشد (خواجه پور،1383 ؛ زینعلی،1378).

از گلرنگ در گذشته جهت توليد رنگ استفاده مي­شده است (احمدی،1371). گلبرگ­هاي گلرنگ داراي دو ماده رنگي به نام کارتاميدين و کارتامين مي­باشد که کارتاميدين به رنگ زرد بوده و در آب محلول است و کارتامين به رنگ قرمز و نامحلول در آب است (احمدی،1371). از گلبرگ­هاي قرمز و زرد جهت رنگرزي پارچه و تهيه رنگ غذا استفاده مي­شده است (خواجه پور،1383).

امروزه از گلبرگ­هاي آن براي تهيه رنگ­هاي آرايشي و نوشابه­هاي الکلي استفاده مي­شود. گاهي هم گل­هاي آن توسط افراد سودجو به عنوان زعفران تقلبي مورد استفاده قرار مي­گيرد (خواجه پور،1383). امروزه هدف اصلي کشت گلرنگ، استخراج روغن از دانه آن می‌باشد. درصد روغن دانه در بعضي ژنوتيپ­هاي گلرنگ در شرايط مساعد تا 45 درصد مي­رسد (زینعلی،1378).

 

خصوصيات گیاه­شناسی گلرنگ

گلرنگ گياهي است يكساله با نام علمي كارتاموس تينكتوريوس (Carthamus tinctorius L.) ازخانواده مركبان[1] كه اغلب به منظور توليد بذر كشت مي­شود (خواجه پور،1383). گياهي پر شاخ و برگ، علفي، شبه خاردار و يكساله مي­باشد (خواجه پور،1383). در ايران علاوه بر گونه زراعي گلرنگ، گونه­هاي وحشي آن نيز در بسياري از مناطق به وفور يافت مي­شوند. كشور ما از لحاظ ذخاير ‍ژنتيكي گلرنگ يكي از غني­ترين مناطق جهان به شمار مي­رود (ابوالحسنی و سعیدی،1385). اين گياه از نظر سيستم فتوسنتزي جزو گياهان سه كربنه است (احمدی،1371).

 ساقه

ساقه گلرنگ استوانه­اي محكم، صاف و بدون كرك و در منطقه يقه تا حدودي ضخيم، با افزايش شاخه­دهي نازك­تر شده و در زمان رسيدگي ترد و شكننده مي­گردد (ابوالحسنی و سعیدی،1385). وجود حالت شكننده در ساقه يك خصوصيت ژنتيكي بوده و ميزان آن بسته به سن و ژنوتيپ متغير است (احمدی،1371).

ارتفاع نهايي بوته يك ويژگي مربوط به واريته است، ولي تحت تاثير شرايط محيطي مثل آب و هواي منطقه، حاصلخيزي، شوري و رطوبت خاك و همچنين عوامل زراعي مانند تراكم گياهي و تاريخ كاشت قرار گرفته و بين 50 تا 200 سانتي­متر متغير مي­باشد (ابوالحسنی و سعیدی،1385).

ساقه گلرنگ در اوايل رشد سبز رنگ است ولي به مرور زمان كم­رنگ شده و در مرحله رسيدگي به رنگ كرم در مي­آيد. از بخش فوقاني ساقه اصلي ساقه­هاي فرعي مستحكمي منشعب مي­شوند. ارتفاع اولين شاخه فرعي و زاويه آن با ساقه اصلي بستگي به ژنوتيپ، مديريت زراعي و فضاي رشد دارد. به طور كلي وقتي ارتفاع ساقه اصلي به 20 تا 40 سانتي­متر مي­رسد، شاخه­هاي فرعي از بخش فوقاني آن منشعب مي­شوند (احمدی،1371).

زاويه شاخه با ساقه در ارقام مختلف معمولا بين 20 تا 60 درجه تغيير مي­كند ولي در بعضي از ارقام زاويه شاخه با ساقه بين 10 تا 20 درجه (مجاور هم) و در بعضي 60 تا 90 درجه (پراكنده) و در بعضي زاويه فوق به بيش از 90 درجه (خوابيده) هم مي­رسد. به طور كلي اين زاويه تابعي از عوامل محيطي و ژنتيكي است (خواجه پور،1383).

برگ و خار

برگ­ها بيضي شكل، بدون دمبرگ، بدون كرك و به رنگ سبز تيره بوده و با آرايش مارپيچي روي ساقه قرار دارند. شكل برگ ­در قسمت­هاي مختلف ساقه متفاوت است. بزرگ­ترين برگ­ها در وسط ساقه اصلي ظاهر مي­شود. برگ­هاي بخش تحتاني گلرنگ ساده و بدون خار مي­باشند. برگ­هاي فوقاني بوته ممكن است از بدون خار تا پرخار تيغي باشد (احمدی،1371). صفت خاردار بودن از شرايط محيطي تاثير نمي­پذيرد (احمدی،1371). البته وجود خار در برگ در زراعت­هاي سنتي بيش از زراعت­هاي مكانيزه باعث مشكل در مديريت مزرعه مي­گردد (خواجه پور،1383). در كشور چين به دليل استفاده از گلچه­هاي گلرنگ براي تهيه انواع دارو، تمايل به كشت ارقام زراعي بدون خار بيشتر است (خواجه پور،1383).

اندازه برگ­ها بسته به رقم معمولا داراي طول 10 تا 15 سانتي­متر و عرض5/2 تا 5 سانتي­متر مي­باشد. حاشيه برگ­ها به اشكال مختلفي نظير مضرس، بدون بريدگي، با بريدگي عميق و ناقص ديده مي­شود (احمدی،1371).

 ريشه

  ريشه گلرنگ قوي، مستقيم، توسعه يافته و داراي ريشه­هاي جانبي زيادي مي­باشد. ريشه­ها مي­توانند تا عمق نزديك به 3 متر در خاك­هاي عميق، نفوذپذير، مرطوب و گرم نفوذ كنند و آب و مواد غذايي را از اعماق خاك جذب نمايند (زینعلی،1378). در گلرنگ فقط يك ريشه اصلي ديده مي­شود، اما گاهي اوقات ريشه­هاي فرعي زيادي تا عمق 60 تا 90 سانتي­متر توسعه پيدا مي­كنند (زینعلی،1378). علت اصلي سازگاري گياه در آب و هواي خشك و نواحي با رطوبت سطحي كم، وجود چنين سيستم ريشه­اي عميق و كارآمد است (احمدی،1371).

 گل

انتهاي آزاد ساقه اصلي و ساقه­هاي فرعي گلرنگ به يك گل­آذين ختم مي­شود. در نتيجه گلرنگ در زمره گياهان رشد محدود يا گل­انتهايي قرار مي­گيرد. گل­آذين گلرنگ طبق ناميده مي­شود و از نوع كلاپرک است (میرزاخانی و همکاران،1381). تراكم بوته روي تعداد طبق و اندازه آن­ها تاثير مي­گذارد و معمولا تراكم­هاي كمتر در زراعت گلرنگ باعث ايجاد طبق­هاي گل بيشتر و بزرگ­تر مي­شوند. هر طبق 5/1تا 5/3 سانتي­متر قطر دارد و از گلچه­هاي متعدد تشكيل شده است، كه روي يك نهنج نسبتا هموار و مدور به صورت نزديك به هم مجتمع شده­اند. تعداد گلچه­ها بسته به واريته و شرايط محيطي بين 20 تا 180 عدد متغير است و هر گل مي­تواند مولد يك دانه باشد (خواجه پور،1383).

گلرنگ از زير تيره لوله­گلي­هاست كه هر گل شامل پنج گلبرگ بوده و جام گلچه­هاي آن پيوسته و لوله مانند است. تعداد پرچم­ها پنج عدد است كه در ناحيه ميله مستقل مي­باشند و در قسمت بساك متصل بوده و به صورت يك لوله ميله درآمده­اند كه كلاله را در بر مي­گيرند (احمدی،1371).

گلدهي در هنگام صبح اتفاق مي­افتد. گلدهي يك طبق ظرف 3 تا 5 روز تكميل مي­شود ولي طول دوره گلدهي در هر بوته و در هر مزرعه زياد است و از 10 تا 40 روز به طول مي­انجامد (احمدی،1371).

رنگ گل مي­تواند از زرد مايل به سفيد تا قرمز پرتغالي تغيير كند كه معمول­ترين رنگ آن زرد تيره است (احمدی،1371).

میوه گلرنگ

ميوه گلرنگ از نظر گياه­شناسي آكن يا فندقه[2] ناميده مي­شود. دانه از نظر شكلي شبيه يك دانه كوچك آفتابگردان است ولي پوسته آن فيبر بيشتري داشته و ضخيم­تر است. دانه به رنگ­هاي سياه، زرد، سفيد يا كرمي با سطح خارجي صاف ديده مي­شود. دانه­ها معمولا فاقد زوايد كركي هستند اما روي بعضي از دانه­ها كه معمولا در مركز طبق قرار دارند ممكن است زوايد كركي وجود داشته باشد. ذخيره روغن در لپه­ها انجام مي­شود. وزن هزار دانه گلرنگ از 35 تا 50 گرم متغير است. دانه گلرنگ داراي 30 تا 64 درصد پوسته و 12 تا 22 درصد پروتئين مي­باشد (خواجه پور،1383). ژنوتيپ­هاي پوسته نازك روغن بيشتري داشته ولي اين ژنوتيپ­ها قابليت انبارداري و خرمن­كوبي مطلوب ندارند (عسیسی،1385).

تركيب دانه، ميزان روغن و كيفيت آن از نظر تركيب اسيد­هاي چرب، علاوه بر اين­كه تحت تاثير واريته قرار مي­گيرد، مي­تواند تحت تاثير شرايط محيطي نيز قرار گيرد. از جمله عوامل محيطي تاثير­گذار بر اين صفات، ارتفاع منطقه، دماي شب و ميزان بارندگي در طول گلدهي مي­باشند (عسیسی،1385).

 

ارقام گلرنگ

گلرنگ داراي ارقام بسيار متنوعي است که از نظر رنگ گل، ارتفاع بوته، شکل برگ، شکل ساقه، خاردار بودن، ميزان روغن، ترکيب اسيدهاي چرب، ميزان پروتئين، مقاومت به سرما، حساسيت به بيماري­ها و آفات، طول فصل رشد، وزن دانه و صفات ديگر با هم تفاوت دارند. در طول چند دهه اخير ارقام زراعي گلرنگ به لحاظ صفات مختلف اصلاح شده و ضمن حذف صفات نامطلوب آن­ها، صفات جديد مطلوبي به آن­ها اضافه شده است. به طور کلي وضعيت ارقام اصلاح شده در سال­هاي اخير از لحاظ درصد روغن، عملکرد کل دانه، درصد پوسته دانه و مقاومت به آفات و بيماري­ها و ساير صفات بهتر از ارقام قديم است (خواجه پور،1383).

 

آبیاری گلرنگ  

گلرنگ به عنوان يک گياه زراعي مطلوب مناطق خشک و نيمه خشک است. ريشه گلرنگ پس از توسعه کامل مي تواند رطوبت موجود در اعماق زياد خاک، حتي عمق پايين تر از 5/2 متر را تخليه و از آن به طور موثري استفاده نمايد. اگر در موقع کاشت بذر، آب قابل استفاده خاک براي گياه در حد مطلوب باشد، انجام يک يا دو آبياري قبل از مرحله گلدهي براي حصول عملکرد مطلوب دانه کافي مي باشد.

آبياري بي رويه موجب افزايش رشد رويشي و تاخير در رسيدگي مي شود که کاهش عملکرد دانه، مقدار روغن و پروتئين را در پي دارد زيرا در اين صورت گياه فرصت کافي براي تکميل چرخه زندگي و رسيدگي کامل را نخواهد داشت. در آزمايشی مشخص شد که حداکثر عملکرد هنگامي به دست آمد که آبياري در ابتداي تشکيل جوانه گل انجام شد. به طور کلي گلرنگ در دوره ابتدايي مرحله تشکيل جوانه گل تا پايان شکوفايي گل ها يک مصرف کننده قوي آب محسوب مي شود.

آبياري ناکافي و کم بودن مقدار رطوبت خاک، عامل اصلي کاهش عملکرد دانه گلرنگ در بسياري از مناطق است هر چند که ميزان آب مورد نياز گياه و تاثير کاهنده تنش رطوبتي بر عملکرد دانه در تمام مراحل رشد گياه يکسان نمي باشد. بررسي نتايج آزمايش هاي متعدد نشان داد که درصد روغن دانه در هيچ يک از ارقام گلرنگ تحت تاثير رژيم هاي آبياري قرار نمي گيرد مگر اينکه آب مصرف شده در آبياري به قدري زياد باشد که موجب رشد رويشي بيش از حد و در نتيجه تاخير در رسيدگي و نارس بودن بذرها در موقع برداشت شود يا اينکه تنش رطوبتي به قدري شديد باشد که پر شدن دانه ها دچار اختلال شده و موجب افزايش نسبت پوسته به دانه شود. تنش معمولاً به عنوان يک عامل خارجي که اثرات سوء بر گياه بجا مي گذارد تعريف مي شود.

 

مراحل رشد و نمو گلرنگ

تعيين مراحل نموي گياه جهت مشخص­کردن مراحل بحراني و حساس چرخه رشد و نمو گياه به عوامل محيطي مفيد مي­باشد (خواجه پور،1383). در تقسيم­بندي خواجه­پور (1371) مراحل نمو گلرنگ از نظر زراعي شامل سبز­شدن، به ساقه­رفتن، تشكيل طبق، گلدهي و رسيدگي فيزيولوژيک مي­باشد. طول هر يک از اين مراحل توسط عوامل محيطي متعددي از جمله درجه حرارت، طول روز، رطوبت، تاريخ کاشت و همچنين عوامل ژنتيکي کنترل مي­شود (خواجه پور،1383).

کاشت مؤثر زماني است که بذور کاشته شده شروع به جذب آب از خاک نمايند. اين زمان معادل تاريخ کاشت در خاک مرطوب، وقوع اولين باران مؤثر در کاشت پایيزه ديم در خاک خشک و يا انجام اولين آبياري در کشت آبي است (زینعلی،1378).

سبز شدن را زماني مي­دانند که لپه­ها در 50 درصد از نقطه­هاي کاشت سر از خاک بيرون آورده­اند و از يکديگر کاملا جدا شده و به حالت افقي قرار گرفته باشند (زینعلی،1378). فاصله زماني بين کاشت تا سبز شدن به درجه حرارت و رطوبت لايه سطحي خاک بستگي دارد (خواجه پور،1383).

پس از سبز شدن، گياه مرحله رزت را آغاز مي­کند. در اين مرحله گياه تعدادي برگ توليد مي­کند که به شکل خوابيده بر روي زمين قرار دارند. مرحله رزت در گلرنگ بعد از سبز شدن گياهچه آغاز شده و گياه در اين مرحله داراي رشد کند مي­باشد و با شروع افزايش فاصله ميانگره­ها و در نتيجه ظهور ساقه اصلي پايان مي­يابد (خواجه پور،1383). طول اين دوره در ارقام روز کوتاه 30 تا 40 روز و در ارقام روز بلند تا 120 روز بالغ مي­شود (زینعلی،1378).

با پيدايش اولين تحريکات گلدهي در گياه، ميانگره­ها شروع به رشد مي­کنند و گياه به ساقه مي­رود. اين زمان را با مشاهده اولين ميانگره به طول يک سانتي­متر مشخص مي­سازند (زینعلی،1378).

همراه با افزايش رشد طولي ساقه، مريستم انتهايي به صورت گل­آذين در مي­آيد و گل­آذين به صورت تکمه در انتهاي ساقه اصلي مشاهده مي­گردد (زینعلی،1378). در مرحله رويت طبق هنگامي که قطر طبق تازه تشکيل شده در ساقه اصلي 1 سانتي­متر شده باشد، تعداد جوانه­هاي گل در طبق مشخص مي­شود (خواجه پور،1383). رويت طبق 2 تا 3 هفته پس از ساقه­دهي آغاز مي­شود و بسته به تراکم گياهي، رطوبت قابل استفاده و ژنوتيپ متفاوت است (خواجه پور،1383).

تداوم رشد طبق به مرحله گلدهي ختم مي­شود. شروع گلدهي با خروج جام گل از خارجي­ترين حلقه گل­هاي طبق اصلي آغاز مي­شود و به سمت داخل تداوم مي­يابد (خواجه پور،1383). گلدهي يک طبق طي 3 تا 5 روز تکميل مي­شود. بايد توجه داشت که گلدهي تمام طبق­ها در يک بوته بسته به رقم، محيط و تراکم ممکن است 10 تا 40 روز طول بکشد (خواجه پور،1383). زمان رسيدگي فيزيولوژيک هر طبق هنگامي است که طبق زرد شده و فقط آثار سبزي روي براکته­ها مشاهده مي­شود.

زمان رسيدگي مزرعه هنگامي است که 75 درصد طبق­ها به مرحله رسيدگي فيزيولوژيک رسيده باشند (زینعلی،1378). گياه گلرنگ حدودا دو هفته پس از رسيدگي فيزيولوژيک به مرحله رسيدگي کامل مي­رسد و قابل برداشت مي­باشد. در اين مرحله طبق­ها قهوه­اي رنگ شده و دانه­ها به راحتي از طبق جدا مي­گردند. در مرحله رسيدگي دانه­ها به حداکثر وزن خود مي­رسند و از اين مرحله به بعد، تجمع ماده خشک در دانه متوقف مي­شود (زینعلی،1378).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایان نامه کشاورزی کلیک کنید.

فهرست منابع لاتین

  • Abel, G.H., 1976 a . Effects of irrigation regimes, planting date, nitrogen levels, and spacing on safflower cultivar. Agron. J. 68, 448-451.
Able, G. H. 1976 b . Relationship and uses of yield components in safflower breeding for high yield in safflower. Agron. J. 68: 442-447.
Able, G.H. 1975. Growth and yield of safflower in three temperature regimes. Agron. J. 67: 639-642.
Abolhasani, K. & Saiedi, G 2006. Evaluation of drought tolerance of safflower lines based on tolerance and sensitivity indices to water stress. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 10(3), 407-418.
Acosta-Callegos, J. A. and Adams, M. W., 1991. Plant traits and yield stability of dry bean (Phaseolus vulgaris)cultivars under drought stress. Journal of Agriculture and Science of Cambrig, 117: 213-219.
Alessi, J., J.F. Power and D.C. Zimmerman. 1981. Effect of seeding date and population on water use efficiency and safflower yield. Agron. J. 73:783-787.

Arnon, D. 1949. Plant physiology. 24:1-15.

Antolin, M.C., J. Yoller and M. Sanche-Diaz. 1995. Effect of temporary drought on nitrate-fed and nitrogen fixing alfalfa plants. Plant Sci. 107:159-165.
Araus, L.A,. Slafer.  G.A,. Reynolds, M.P,. and Royo. C. 2002. Plant Breeding and Drought in C3 cereals: What Should we Breed forی Annals Of Botany 89:925-940.
Arslan, B., B. Yildirim, A. I. Ilbas, O. Dede and N. Okut. 1997. The effect of sowing date on yield and yield characters of varieties of safflower(Carthamus tinctorius L.). Pp. 125-131. Paper presented at the Forth International Safflower Cnof. Bari, Italy. June2-7.
Ashkani, J. H.Pakniyat, Y. Emam, M.T. Assad, M.J. Bahrani . 2007. The evaluation and relationship of some physiological traits in spring safflower (Carthamus tintorius) under stress and non-stress water regimes. J.Agric. Sci.Technol. vol.9 : 267-277.
Ashri, A., Zimmer, D.E., Urie, A.L., Cahaner, A., and Marani, A. 1974. Evaluation of world collection of safflower, Carthamus tinctorius L. IV. Yield and yield components and their relationships, Crop Science, 14:799-802.
Azari, A., M.R. Khajepour .2005.Effects of planting pattern on development, growth, yield components and seed and petal yield of safflower in summer planting, local variety of Isfahan, Koseh. Sci. Tech. Agric. Nat. Res., 9: 131-142.

Bagavan, I. and R.L. Ravikumar, 2001. Strong undesirable linkages between seed yield and oil components- A problem in safflower improvement. Proceeding of the vth International Safflower Safflower Conference, USA, July 23-27, pp: 103-107.

Bajji, M., Lutts, S. and Kient, J. M. 2001. Water deficit effect on solute contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in three durum wheat(Triticum durum) cultivars performing differently in arid conditions. Plant Science. 160:669-681.

Baker, R. J. and G. Geyehou. 1982. Comparative growth analysis of two spring wheats and one spring barely. Crop Sci. 22:1225-1229.

Baker, R. J. and G. Geyehou. 1982. Comparative growth analysis of two spring wheats and one spring barely. Crop Sci. 22:1225-1229.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گياه گلرنگ – ادبیات و مبانی نظری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید