قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 470 بازدید

ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی

 

ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. پیوند جغرافیا با فعالیت های توریستی………………………………………………………………………..
2-2. تعریف فراغت وتفریح…………………………………………………………………………………………….
2-2-1. فراغت………………………………………………………………………………………………………
2-2-2. تفریح………………………………………………………………………………………………………..
2-3. تعریف، مفاهیم گردشگری……………………….
2-4. انواع توریسم……………………………………………………………………………………………………..
2-4-1. توریسم تفریحی…………………………………………………………………………………………
2-4-2. توریسم درمانی…………………………………………………………………………………………..
2-4-3. توریسم مذهبی…………………………………………………………………………………………..
2-4-4. توریسم فرهنگی………………………………………………………………………………………..
2-4-5. توريسم تاريخي………………………………………………………………………………………….
2-4-6. توریسم ورزشي………………………………………………………………………………………….
2-4-7.توریسم تجاری…………………………………………………………………………………………….
2-5.گردشگرى و تجارت بين المللى……………………………………………………………………………
2-6. حوزه های گردشگری…………………………………………………………………………………………
2-7. ارکان صنعت جهانگردی ……………………………………………………………………………………….
2-8. اهميت گردشگری……………………………………………………………………………………………….
2-9. تاريخچه صنعت گردشگرى…………………………………………………………………………………
2-9-1. تاريخچه صنعت گردشگرى در جهان…..
2-9-2. تاريخچه صنعت گردشگرى در ايران………………
2-9-3. تاريخچه تشكيلات گردشگري در ايران………
2-10. تعريف فرهنگ…….
2-11. ريشه واژه فرهنگ…………………………………………
2-12. كاربرد واژه ي فرهنگ………..
2-12-1. تعاريف مفهومي فرهنگ…………… …..
2-12-2. تعاريف جنبه تاريخي……….
2-13. جاذبه هاي فرهنگي…………
2-14. میراث فرهنگی …………
2-15. مواريث فرهنگي ……………..
2-16. سايتهاي فرهنگي …………….
2-16-1. مكانهاي پيش از تاريخ…………………………………………………………………………….
2-16-2. مكانهاي تاريخي …………………………………………………………………………………….
2-16-3. سايت فرهنگي دوره معاصر ……………………………………………………………………….
2-17. محصول گردشگري ميراث ………………………………………………………………………………
2-18. تقسيم بندي گردشگران ميراث بر اساس انگيزه …………………………………………………..
2-19. چالش­هاي عمده در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی ……………………………………….
2-20. كميته ملي ايكوموس ……………………………………………………………………………………….
2-21. اصول منشور گردشگري فرهنگي(مديريت گردشگري در مكانهاي داراي ………………
2-22. توسعه……………………………………………………………………………………………………………
2-23. توسعه گردشگري …………………………………………………………………………………………..
2-24. اجزاي توسعه گردشگري   ………………………………………………………………………………….
2-25. توسعه پايدار ………………………………………………………………………………………………….
2-26. منابع فرهنگي………………………………………………………………………………………………….
2-27.برنامه­ريزي………………………………………………………………………………………………………..
2-28. برنامه ريزي توسعه گردشگري ………………………………………………………………………..

منابع

.

 

 میراث فرهنگی

میراث فرهنگی در گردشگری

پیوند جغرافیا با فعالیت های توریستی

ارتباط علمی و کارکردی میان جغرافیا و فعالیت­های توریستی از آنجا ناشی می­شود، که جهانگردی فعالیتی است که در بسته مکان شکل گرفته وتداوم می­یابد ومکان یکی از ارکان دانش جغرافیا می­باشد. از مجموعه تعاریفی که از علم جغرافیا و توریسم به عمل آمده است، چنین استنباط می­شود:

«جغرافیا، علم روابط و وابستگی بین محیط طبیعی واشکال زندگی است».

«جغرافیا علم مکانهاست»

«جغرافیا علم روابط متقابل انسان با محیط است»

«جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که از مشخصات مناطق و نواحی مختلف زمین پراکندگی پدیده­های گوناگون سطح زمین اعم از طبیعی وانسانی و بالاخره از روابط انسان و محیط که خود باعث به وجود آمدن پدیده­های انسانی است و نیز از روابط متقابل پدیده­های فوق بحث می­کند»(شکوئی،1384،21).

«تحقیق در مساله وقت­گذرانی و استفاده از تعطیلات جهت مسافرت به مکان­های مذهبی، بازرگانی، تفریحی و بهداشتی و…  بررسی در عوامل مختلف طبیعی را بهمراه دارد. اینجاست که دانش جغرافیا این وظیفه مهم را بر عهده می­گیرد، چرا که میان وقت­گذرانی انسان در هوای آزاد و محیط طبیعی او روابط محکمی وجود دارد و محیط­های طبیعی خاص، تفریحات وامکانات ویژه­ای خلق می کنند که با امکانات توریستی نواحی دیگر تفاوت دارد (شکوئی، 1354،5).

انسان قسمتی از اوقات فراغت خویش را در بستر طبیعت سپری می­نماید، بنابر این محیط طبیعی بر اثر گذراندن اوقات فراغت انسانی دستخوش تغییر وتحولاتی می­گردد و از آنجایی که علم جغرافیا بنابر ماهیت خویش به بررسی پدیده­های ناشی از روابط انسان ومحیط می­پردازد، نهایتاٌ ارتباط علمی وکاربردی میان جغرافیا و فعالیت­های جهانگردی واضح وآشکار می­گردد.

جهانگردی به منظور سفری کوتاه بر دو عامل انسان و مکان تکیه دارد، و بدون انسان و محیط چنین امری اساساٌ نمی­تواند عینیت یابد و از سوی دیگر جغرافیا بر دو عامل انسان ومحیط و روابط فیمابین بنیان گرفته است و از بررسی چنین مجموعه­ها و بررسی پیوند میان جغرافیا و توریسم کاملاٌ روشن و آشکار می­گردد (منشی­زاده، 1384،112).

تعریف، مفاهیم گردشگری

برای واژه­های جهانگرد، مسافرت و بازدید کننده 43 تعریف ذکر شده است، در زبان فارسی جهانگردی به معنای «آن که در اقطار عالم بسیار سفر کند» آمده است (دهخدا،1360، 1325).

سیاحت در زبان عربی به معنای زیاد سفر کردن است و سیاح یا جهانگرد، کسی است که زیاد سفر می­کند.

دکتر محمدمعین در ذیل واژه سفر این چنین آورده است: «بیرون شدن از شهر خود و به محلی دیگر رفتن، قطع مسافت، راهی که به­پیمایند از محلی به محل دیگر، توجه دل به سوی حق التعالی» (معین، 1376، 1888).

در سال 1925 کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را جهانگرد شناخت :

 1. کسانی که برای تفریح ودلایل شخصی یا مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند.
 2. کسانی که برای شرکت در کنفرانس­ها، نمایشگاه­ها، مراسم مذهبی، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر می­روند.
 3. کسانی که به منظور بازاریابی وامور بازرگانی مسافرت می­کنند.
 4. افرادی که با کشتی مسافرت می­کنند و در بندری در مسیر راه تا 24 ساعت اقامت می یابند(فیض بخش، 1355،12).

توریسم واژه­ای است فرانسوی، که از ریشه تور گرفته شده است که معنی زیر آمده است:

حرکت دورانی (چرخش)، عمل پیمودن، طی کردن پیرامون، سیرکردن، گردش نمودن.

کلمه توریسم نخستین بار در سال 1811 توسط مجله ورزشی اسپورتینگ به کار گرفته شد.  در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی وبازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می­رفت. در سال 1963 کنفرانسی جهانی گردشگری که در شهر رم برگزار گردید واژه توریست را چنین تعریف نمود: توریست کسی است که بطور موقت مسافرت می­کند ودر کشور مورد علاقه خود حداقل 24 ساعت اقامت می­نماید. در ضمن هدف از مسافرت خود رایکی از موارد زیر انتخاب کند:

 

  اهميت گردشگری

رشد روز افزون و شتابنده گردشگري موجب شده که بسياري از صاحب نظران، قرن بيستم را قرن گردشگري بنامند.  به نظر متوليان امور گردشگري، در پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم انقلابي در گردشگري رخ مي­دهد. انقلابي که امواج آن در تمام نقاط جهان اثرگذار خواهد بود (سازمان جهاني گردشگري، 1996، 9) .

اهميت گردشگري به عنوان پديده­اي نوين، از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي قابل بحث و بررسي است. با توجه به اوضاع کنوني صنعت گردشگري، امروزه ادعاي آنتونيوساويگناک، دبير کل سازمان جهاني گردشگري در سال 1989، مبني بر اينکه گردشگري در پايان قرن بيستم به صنعت شماره يک جهان تبديل خواهد شد تا حد زيادي به اثبات رسيده است (گي، 1994، 16).

گردشگري در عصر حاضر، به عنوان صنعت بدون دود، توانمندي­ها و طرفداران بسيار زيادي دارد. رشد قابل توجه و چشمگير گردشگري در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين پديده است.

 

جاذبه هاي فرهنگي

جاذبه­هاي فرهنگي عبارت است از كليه تجلي­ها و تبلورهاي بيروني و رسمي فرهنگ يك كشور كه مي­توان آنها را ديد، نمايش داد يا اجرا كرد. اين خود بخشي از محصول جهانگردي است. جاذبه هاي فرهنگي معنوي و يا مادي هستند(داس ويل، 1384، 225).

دو ويژگي مهم، جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي را از ساير جاذبه­هاي گردشگري متمايز مي كند؛ نخست، وجود آگاهي و اطلاعات قبلي در مورد اين جاذبه­هاست كه انگيزه سفرگردشگري را براي بازديد از اين آثار فراهم مي آورد و گردشگر به منظور معرفت­شناسي بيشتر سفر مي­كند.  در همين خصوص، دومين ويژگي گردشگري فرهنگي، به ويژه گردشگري زيارتي، اندك بودن ضايعات زيست محيطي و آسيبهاي اجتماعي آن براي جامعه ميزبان است (علي­اكبري، 1392، 70).

 

میراث فرهنگی

ميراث(از ريشه ارث)به هرچيزي اطلاق مي­شود كه از گذشتگان و نياكان و پدران به ما رسيده باشد، ازآب و ملك و خانه و. . . تا خلق و خوي و مظاهر فيزيكي و كالبدي انسان كه از طريق وراثت از نسلي به نسلي مي­رسد.

همه آنچه از گذشتگان به ارث مي­رسد صبغه فرهنگي ندارد و تنها آن چيزي را ميراث فرنگي مي­نامند كه فرهنگ و عوامل فرهنگي در ساختار آنها موثر هستند. اين ميراث شامل ميراث فرهنگي، اجتماعي، ملت، قوم، خانواده و. . . است.

 

میراث فرهنگی

مواريث فرهنگي بر حسب نحوه انتقال آنها بر دو نوع هستند:

مواريث فرهنگي غيرمنقول: شامل تپه­ها، محوطه­ها، بناها، كتيبه ها، نقش برجسته ها، گورستان هاي باستاني، شهرها و بافت شهري است.

اين آثار قابل نقل و انتقال نيستند و بايد در محل خود حفظ و نگهداري شوند. البته گاه ضرورت ايجاب مي كند كه با ياري گرفتن از تكنولوژي جديد براي حفاظت بهتر، برخي از اين آثار به جايگاههاي امن منتقل شوند. انتقال معبد و هيولاي سنگي ابولهول سمبل مصر كه به دليل احداث سد اسوان و بالا آمدن آب درياچه در پشت سد ضرورت يافت و با همكاري يونسكو و چند كشور به مكان امن منتقل شدند، از اين دست تلاش ها است. در ايران نيز سد سنگي دوره ي هخامنشيان در درودزن استان فارس و كليساي زرزر در خوي از محل اصلي خود منتقل شدند.

مواريث فرهنگي منقول؛شامل اشياي باستاني و تاريخي و هنري است كه در گنجينه هاي ملي و شخصي

نگه داري و به اشياي زيرخاكي و روي خاكي يا موروثي و هنري تقسيم مي شوند (توحيدي، 1388، 9).

   

سايت هاي فرهنگي

سايت­هاي فرهنگي يا سايت­هاي مصنوع، احتمالا بيشتر از چشم­اندازهاي طبيعي پيرامون خود مورد توجه توريست­ها قرار دارند. طبقه­بندي سايت فرهنگي مي­تواند به صورت سايت پيش از تاريخ، دوره تاريخي، دوره معاصر صورت گيرد.

 

چالش­هاي عمده در رابطه با حفاظت از ميراث فرهنگي

چالش هاي مهم فراروي كشورهاي كمتر توسعه يافته در رابطه با حفاظت از ميراث فرهنگي را مي­توان به شرح زير بيان كرد:

محدوديت­هاي­مالي، مسائل مالكيتي، دست­يازي­هاي ­كشاورزان، غارتگري و حفاري­هاي غيرقانوني، استعمارگري، حفاظت نامناسب، جنگ و منازعه، مدرن­سازي، بي­شمار بودن سايت­هاي ميراث، فقدان همكاري و مديريت كل نگر، و نداشتن عزم اجتماعي و سياسي

 

جهت مشاهده و دانلود گردشگری روستایی کلیک کنید

جهت مشاهده و دانلود گردشگری چیست – اصول و مبانی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  اکوتوریسم، گردشگری و توریسم کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  اهمیت و شرایط گردشگری در اقتصاد جهانی کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا کلیک کنید .

میراث فرهنگی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید.  

نمونه ای از منابع و ماخذ میراث فرهنگی

 1. ابراجي مرياني، مريم.1380، طراحي مجموعه توريستي تفريحي جوكندان تالش، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه تبريز
 2. ابراهيم زاده، عيسي، ضيايي، محمود، دلشاد.1391، اصول وفرآيند برنامه ريزي راهبردي توسعه توريسم، مشهد، انتشارات صحراشرق
 3. بونی فیس، پریسیلا.1380، مدیریت گردشگری فرهنگی، ترجمه: محمود عبدالله زاده
 4. تريگ، پيتر. 1378، بررسي صنعت جهانگردي و صنعت فراغت، مترجمين: مرتضي احمدي، جوادپور، اردكانيان، انجمن خدمات فرهنگي ايرانيان خارج از كشور
 5. توحيدي، فائق. 1388، آشنايي با ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سبحان نور
 6. تودارو، مايكل. 1370، توسعه اقتصادي در جهان سوم، مجموعه برنامه و توسعه تهران، سازمان برنامه وبودجه، جلد اول
 7. تيموثي، دالن جي، نياوپان، جيان پي. 1389، ميراث فرهنگي و گردشگري در كشورهاي درحال توسعه، مترجمين، اكبر پورفرج، جعفر باپيري، تهران، انتشارات مهكامه
 8. جان لی. 1378، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه :رکن الدین افتخاری، شرکت چاپ ونشر بازرگانی
 9. جهاني، ولي.1385، قلعه­هاي گيلان، رشت، انتشارات فرهنگ ايليا
 10. جهاني، ولي.1387، جاذبه­هاي تاريخي گيلان، رشت، انتشارات فرهنگ ايليا

میراث فرهنگی

جهت مشاهده و دانلود جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین و تاثیرات گردشگر در قزوین کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود  تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات کلیک کنید .

www.washington.edu

مشخصات اصلی
رشته جغرافیا
گرایش برنامه ریزی توریسم
تعداد صفحات 36 صفحه
منبع فارسی دارد
منبع لاتین دارد
حجم 100 kb
فرمت فایل ورد (Word)
موارد استفاده پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “میراث فرهنگی – ادبیات انواع توریسم،گردشگرى و میراث فرهنگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید