قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 180 بازدید

قاچاق مواد مخدر

2-1- مقدمه قاچاق مواد مخدر

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنيني آن در ايران

2-2-1- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه قاچاق مواد مخدر قبل از انقلاب

2-2-2- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه قاچاق مواد مخدر پس از انقلاب

2-3- جهاني و سازماني بودن قاچاق مواد مخدر

2-4- رويکردهاي جامعه شناختي نسبت به جرم(قاچاق مواد مخدر)

2-4-1- تئوري فقر اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم

2-4-1-1- بيکاري

2-4-1-2- نظريه هاي خرده فرهنگ

2-5- نقش گروه دوستان در روي آوري به ارتکاب جرم

2-5-1- نظريه پيوند افتراقي

2-6- موقعيت جغرافيايي و تأثير آن در قاچاق

2-7- محيط و تأثير آن در ارتکاب

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق(قاچاق مواد مخدر)

2-8- رابطه تحصيلات و ارتکاب جرم

2-9- تأثير خانواده در روي آوردن به ارتکاب جرم مخصوصا قاچاق مواد مخدر

2-9-1- اهميت خانواده در شکل گيري شخصيت

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثير آن در ارتکاب

2-9-3- عدم پاي بندي خانواده‌ها به آموزه هاي ديني

2-10- بزهکاري پدر و مادر و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر

منابع قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر

جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر

امروزه بايد بيان پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فرا ملي شده است. به همين جهت است که کنوانسيون‌ها و مقاوله نامه هاي زيادي از طرف دولت‌ها تصويب شده است.

كميسيون ضد مافيايي پارلمان ايتاليا در سال 1994 بيان مي‌کند: سازمان‌هاي جنايي بين‌المللي براي تقسيم مناطق جهان، توسعه راهبردهاي جديد بازار، تعيين شکل‌هاي همكاري دوجانبه و حل و فصل اختلافات در گستره اي به وسعت كره زمين، به موافقت نامه‌ها و تفاهم‌هايي دست يافته‌اند. ما با يك قدرت جنايي واقعي روبه رو هستيم كه قادر است اراده خود را بر دولت‌هاي مشروع تحميل كند.

نهاد و نيروهاي قانوني و نظم را از بنيان سست كند. موازنه ظريف اقتصادي و مالي را برهم زند و زندگي دموكراتيك را به نابودي بكشاند. «كاستلز» معتقد است كه «شبكه سازي سازمان‌هاي جنايي قدرتمند و هم دستان آن‌ها در فعاليت‌هاي مشترك در سرتاسر جهان، پديده اي جديد است كه تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين‌المللي مي‌گذارد: كسانوستراي سيسيل، مافياي آمريكا، ياكوزاي ژاپن، تراياد چين، قاچاقچيان هروئين تركيه، پوسس جامائيكا و هزاران دارو دسته جنايي منطقه اي و محلي در تمامي كشورها در يك شبكه جهاني متنوع گرد آمده‌اند». (ممتازي،1384)

قاچاق مواد مخدر مهم‌ترين بخش اين صنعت عالم گير است. ولي مي‌بايستي هر آن چه را كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط نهادي خاص داراي ارزش افزوده مي‌شود به اين صنعت افزود: مواد راديواكتيو، اعضاي بدن انسان، مهاجرت‌هاي غيرقانوني، فحشا، آدم ربايي و… «كاستلز» معتقد است كه «قاچاق مواد مخدر يك تجارت درجه اول است تا حدي كه قانوني شدن مواد مخدر شايد بزرگ‌ترين خطري است كه گروه هاي سازمان يافته جنايي بايد با آن مقابله كنند». آن‌ها مي‌توانند روي بي خردي سياسي و اخلاق نابجاي دولت‌هايي تكيه كنند كه از پذيرش مهم‌ترين جنبه اين مسئله- يعني تقاضا محرك عرضه است- اجتناب مي‌کنند.

بنابراين با وجود زخم‌هاي رواني كه زندگي روزمره بر مردم وارد مي‌کند نياز به مصرف مواد مخدر گسترش خواهد يافت و جنايت سازمان يافته جهاني راه هاي لازم را براي تأمين اين تقاضا پيدا خواهد كرد. اين اقتصاد بسيار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسيار مناسبي را براي رشد خود همانند جهاني شدن، فروپاشي كشورهاي انقلابي سابق، بحران عميق كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به توسعه متوازن پيدا كرده است.

شبكه هاي جنايي جهاني قاچاق مواد مخدر بر اثر اين شرايط مساعد تاريخي تبديل به شبكه هاي «انعطاف پذير جنايي» گرديده‌اند، كه هم توان فرار از كنترل و هم توان ريسك پذيري بسيار بالا را به دست آوردند و هم امكانات بسيار وسيعي را در سرتاسر جهان براي رسمي كردن فعاليت‌هاي خود كسب كرده باشند.

«خانه هاي امن» در سراسر جهان از خانه هاي كوچك «آروبا» متوسط (افغانستان، قزاقستان و كلمبيا) يا بسيار بزرگ (روسيه) در اختيار آن‌ها قرار گرفته است.

از طرفي فرصت تكنولوژيك و سازماني براي برپايي شبكه هاي جهاني، جنايت سازمان يافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشيده است. گروه هاي تبهكار جهاني از راه هاي ظريف‌تري به قلمرو فرهنگي كشورها و ملت‌ها نفوذ كرده و خود را بخشي از فرهنگ ملي، نژادي و مذهبي آن‌ها كرده است. ترايادهاي چين، قاچاقچيان هروئين افغانستان و كوكائين كلمبيا به طرز عميقي با فرهنگ ملي، مذهبي و قومي مناطق خود عجين يافته و با توده هاي بسيار گسترده اي از مردم در ارتباط روزانه و عميق قرار گرفته‌اند.

به قول «كاستلز» هرچه جنايت سازمان يافته جهاني‌تر شود، مهم‌ترين اجزاي آن بيشتر بر هويت فرهنگي خويش تأكيد مي‌کنند. به عبارت ديگر شبكه هاي جنايي به لحاظ توانايي تعيين كننده خود براي درآميختن هويت فرهنگي با تجارت جهاني جلوتر از شرکت‌هاي چند مليتي هستند. (ممتازي،1384)

از سوي ديگر گروه هاي سازمان يافته تبهكار با اغواي سياست مداران با سكس، مواد مخدر، پول و يا در صورت لزوم ايراد اتهامات ساختگي، شبكه وسيعي از اطلاعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته‌اند كه در هر لحظه و در هر كشوري قابل استفاده است. شبكه هاي جنايي جهاني گذشته از تأكيد، نفوذ و گسترش ارتباط خود با هويت‌هاي فرهنگي بومي، در ايجاد فرهنگ جديدي در سراسر جهان بسيار فعال و مؤثر هستند.

تبهكاران جسور و موفق در قالب فيلم‌ها و سريال‌هاي هدايت شده به سرمشق نسل جواني تبديل مي‌شوند كه راه آساني براي پيدا كردن كار مطمئن، غلبه بر فقر و سعادت اجتماعي پيدا نمي‌کنند و هيچ بختي نيز براي خوشبخت شدن در پيش روي خود نمي‌بينند.

در جهاني كه هر روز اختلافات طبقاتي تشديد مي‌شوند، مبارزات آزادي‌بخش يكي پس از ديگري رنگ مي‌بازند و انقلابيون بزرگ در محاق فساد سياسي و سركوب سازماني مسخ مي‌شوند، الگوهاي ارضاي آني، ماجراجويي و جنايت هر روز جذبه بيشتري در ميان جوانان پيدا مي‌کنند، از اين رو «پابلو اسكوبار» سردسته باند مخوف «مدلين» در كلمبيا با پرچم چه گوارا مي‌جنگد و هنگام كشته شدن او زحمتکشان و محرومان كلمبيا در يك عزاي عمومي واقعي فرو مي‌روند. (مظلومان،1355)

به همين جهت بايستي در نظر گرفت كه «فعاليت‌هاي تبهكارانه» در جهان امروز تأثير مستقيم شگرفي هم بر «اقتصادهاي ملي»، هم «فرهنگ بومي» و هم «روانشناسي اجتماعي» توده هاي مردم دارد. طوري كه در بعضي از كشورها ازجمله كلمبيا، پرو، بوليوي، نيجريه و افغانستان اين تأثير تعيين كننده است.

امروز شبكه جهاني جنايت با توده هاي بسيار وسيعي از مردم افغانستان چه از طريق ارتباطات فرهنگي و قومي و چه در ارتباط با معاش روزمره آن‌ها پيوند تنگاتنگ روزانه برقرار كرده است و بزرگي اندازه سرمايه اين شبكه جهاني، اقتصاد اين كشور را در خود فرو برده است. عدم توجه عميق به قاچاق مواد مخدر از اين منظر، مي‌تواند فاجعه آميز باشد.

قاچاق مواد مخدر

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

 نمونه ای از منابع قاچاق مواد مخدر

 • احمدي پور. زهرا (1390) تحليل عوامل ناامني و مشکلات قومي در جنوب شرق ايران، تهران: مجموعه مقالات همايش امنيت-توسعه- جغرافيا در جنوب شرق ايران.
 • اسعدي تادواني حبيب(1390) بررسي علل و عوامل موثر در سرقت توسط اطفال در شهرستان شيراز.پايان نامه کارشناسي ارشد گرايش جزا و جرم شناسي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان.
 • اسعدي سيدحسن، اسعدي سيده نگار، (1389)، پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان، چاپ اول، مشهد : آستان قدس رضوي شرکت به نشر .292 صفحه.
 • اسعدي، سيد حسن (1388)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنايي ملي و بين­المللي، چاپ اول، تهران: نشر ميزان.
 • اسکندري، محمد حسين و اسماعيل دارابکلائي(1383). پژوهشي در موضوع قدرت، انتشارات پژوهشکده، تهران: چاپ اول، 1383.
 • آشفته تهراني، امير(1380). جامعه و جامعه شناسي، انتشارات گستر، تهران: چاپ اول.
 • آقابخشي, حبيب (1378). اعتياد و آسيب شناسي خانواده (رويکرد مددکاري اجتماعي). انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
 • آقا­بخشي، حبيب(1379). «اثرات اعتياد پدر بر کارکردهاي خانواده»، فصل­نامه علوم اجتماعي،شماره10.
 • امام هادي، محمدعلي؛آقابيگلويي، عباس؛قره داغي، جابر(1382) حمل مواد مخدر در بدن: گزارش يك مورد جسد موميايي شده، مجله علمي پزشكي قانوني، 9(30): 93-90.
 • برومند شهرزاد. (بي تا). «نگاهي به قيمت و در آمد ناشي از مواد مخدر و سازمان دهي جنايي آن در جهان» فصلنامه رفاه اجتماعي، سال سوم، شماره 9 .ص 63-87.
 •  بنائي، رضا (1377) آشنايي با مقررات گمرکي و ترخيص کالا، جلد 4، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني.
 • بيات بهرام. شرافتي پور جعفر. عبدي نرگس(1387)پيشگيري از جرم با تکيه بر رويکرد اجتماع محور. ناشر:معاونت اجتماعي نيروي انتظامي، اداره کل مطالعات اجتماعي.

قاچاق مواد مخدر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید