قیمت 19,000 تومان

اشتراک 0دیدگاه 79 بازدید

حمایت از کودکان

حمایت از کودکان در اسناد و حقوق  اسلامی…………………………………………………………………..

گفتاراول : حمایت از کودکان  در اسلام………………………………………………………………………………………

بنداول : حمایت از کودکان بی­ سرپرست……………………………………………………………………………………

الف: کودکان­ بی­ سرپرست در آیات­ و روایات………………………………………………………………………………..

ب: شیوه رفتار معصومین(ع) با کودکان بی سرپرست………………………………………………………………………

ج: سرپرستی­ کودکان ازدیدگاه­ فقها…………………………………………………………………………………………..

بنددوم : حمایت ­از کودکان ­در معرض­ خطر فقر و آسیب­ دیدگی ……………………………………………………………

بندسوم : حمایت ­ویژه ازکودکان­ هنگام جنگ……………………………………………………………………………..

بندچهارم : حقوق­ هویتی­ کودک­ در جامعه……………………………………………………………………………………

بندپنجم : حق­ حیات کودک ­و جنین­ در خانواده………………………………………………………………………………

بندششم : ممنوعیت­ خرید و فروش کودک……………………………………………………………………………………

گفتاردوم : اسلام و حمایت ­از کودکان­ در درگیری ­های­ مسلحانه…………………………………………………………..

بنداول : حمایت­ عام­ از کودکان ­در مخاصمات مسلحانه……………………………………………………………………..

الف: حمایت ­از کودکان ­در مخاصمات ­از دیدگاه­ قرآن­ و معصومین(ع)…………………………………………………….

ب: احکام ­فقهی­ منع­ شرکت ­و کشتن­ کودکان ­و غیر نظامیان­ در جنگ…………………………………………………………

1ـ احکام ­فقهی­ منع­ شرکت ­اطفال (کودکان) در جنگ…………………………………………………………………………

2ـ احکام ­فقهی­ منع­ کشتار کودکان­ در جنگ……………………………………………………………………………………

3ـ احکام ­بازدارنده ­از کشتن ­اطفال (کودکان) تبعه ­دشمن ­در جنگ………………………………………………………….

بنددوم : حمایت ­خاص ­ازکودکان­ در مخاصمات­ مسلحانه………………………………………………………………….

الف: ممنوعیت ­تعرض­ به ­کودکان ­در جنگ…………………………………………………………………………………….

ب: ممنوعیت ­سرباز گیری ­و شرکت­ مستقیم­ کودکان­ در جنگ……………………………………………………………….

ج: بازگشت ­کودک ­به ­خانواده…………………………………………………………………………………………………..

گفتارسوم : بررسی ­وضعیت­ و حمایت­ از کودکان ­­درگیر در مخاصمات­ مسلحانه ­در کشورها ی­ا سلامی……………….

بنداول : حمایت­ از کودکان­ در کشورها ی­ا سلامی……………………………………………………………………………

بنددوم : بررسی­ وضعیت­ کودکان ­در کشورهای اسلامی ­و آثار تعارضات­ مسلحانه ­بر آنان……………………………….

الف: وضعیت­ کودکان­ و آثار جنگ­ بر آنان در افغانستان……………………………………………………………………….

ب: بررسی ­وضعیت­ کودکان ­و تأثیر جنگ ­برآنان­ در عراق…………………………………………………………………….

ج: بررسی­ وضعیت­ کودکان ­و آثار جنگ­ بر آنان­ در سایر کشورها ی­ا سلامی…………………………………………………

بندسوم : میثاق حقوق­ کودک­ در اسلام………………………………………………………………………………………..

نتیجه حمایت از کودکان ……………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع حمایت از کودکان

حمایت از کودکان - در اسناد و حقوق اسلامی

حمایت از کودکان در اسلام

     کودکان یکی از اعضای نیازمند درجامعه هستند که حکومت وشهروندان جامعه را گاه به لحاظ اخلاقی وگاه به لحاظ حقوقی به­رعایت حقوقی درقبال­خود موظف­می­کند. توجه دوباره بشر به­حقوق این قشراز افراد جامعه دراثر بیداری وجدانی جهانی نسبت به­حقوقی است که ادیان الهی پیش از این­به آن توجه نموده­اند. پیمان­های جهانی حقوق کودک نیز به نوعی برگرفته و متأثر از همین ادیان الهی است. دین مبین اسلام نیز به عنوان کامل­ترین دین الهی از آغاز بر لزوم رعایت حقوق کودکان تأکید داشته وهم­اکنون نیز برآن اصرار دارد.

از این­رو قرآن­کریم در آیات متعدد بر رعایت حقوق کودکان سفارش وتوصیه می­کند. علاوه برآیات قرآن، بزرگان دینی اسلام نیز همواره براهمیت وتوجه به این قشر از افراد جامعه تأکید داشته ­اند وروابط حقوقی ایشان­رادرخانواده وجامعه ترسیم وتدوین کرده­اند. دراین قسمت به حمایت­های انجام­شده از کودکان دراسلام­می­پردازیم.

 

حمایت از کودکان بی­ سرپرست

     مشکل بی­سرپرستی اطفال و یتیمی آنان یکی از پدیده­های اجتماعی محسوب می­شود که از گذشته در جوامع انسانی مطرح بوده است . جوامع نیز به تناسب با چنین قشری برخوردی متفاوت داشته­اند. برخی از دیده ترحم و مهربانی ایتام را گرامی­داشته و بعضی هم برمشکلات آنها افزوده­اند.

دین مقدس اسلام  به­عنوان آئینی جهانی که برای تمامی بخش­های جامعه انسانی برنامه دارد. بی­تردید درباره یتیمان ومسائل مادی و معنوی آنها برنامه و توصیه­های فراوانی داشته­اند که این موضوع ازدو دیدگاه قرآن و روایات و سخنان پیشوانان معصوم و رفتار ایشان با این گروه و دیدگاه فقها بررسی می­شود.

 

 حمایت از کودکان در معرض­ خطر فقر و آسیب دیدگی

یکی ازمصادیق اجرای عدالت درجامعه اسلامی، رسیدگی به امور فقرا ونیازمندان است. حکومت اسلامی وظیفه دارد در راستای اجرای عدالت به فقرا رسیدگی کند. یکی ازاصلی­ترین قربانیان فقر درجامعه کودکان می­باشند، از این­رو کودکانی که درخانواده­های فقیر زندگی می­کنند واز امکانات زندگی محروم هستند به حمایت­های جامعه نیازمندند.

پیامبرو امامان معصوم(ع)1 برای جلوگیری از فقر وتنگدستی مردم شبانه آذوقه  دراختیار افراد قرار می­دادند. بطوری که هیچ­کس آنها را نمی­شناخت این رفتار وعملکرد که برگرفته از بطن تعالیم قرآنی واسلامی صورت می­گرفت بخصوص درمورد کودکان بی­سرپرست و یتیم  بیشتر مشهود بود.

یکی ازنهادهای دینی درحکومت اسلامی که در زمان پیامبر اسلام و بعد از ایشان امامان معصوم (ع) ودر زمان غیبت ولی فقیه عهده­دار اجرای آن هستند اخذ ومصرف زکات است که این امر در آیات قرآن نیزآمده­و ­پیامبر(ص) را به اخذ و مصرف آن در راه خدا و  کمک به نیازمندان سفارش نموده است.

یکی از کسانی­که مستحق دریافت زکات هستند نیازمندان وفقرا می­باشند. آیه60 سوره «توبه» دراین زمینه می­فرماید: «انما الصدقات الفقرا و المساکین» این­آیه شریفه که مستند فتوای فقیهان نیز می­باشد، گویای استحقاق کودکان نیازمند برای استفاده از زکات است که توسط ولی فقیه اخذ می­شود .

فقیهان یکی ازمصارف زکات را فقرا و مساکین می­دانند و می­فرمایند:«الاول و الثانی: الفقراء والمساکین والثانی اسوا احالاً من­الاول و هم الذین الایملکون مئونه سنتهم­اللائقه بحالهم لهم ولمن یقومون به لافعلاً ولاقوه.» از این­رو جامعه اسلامی باید از کودکانی که درخانواده­های فقیر ومسکین زندگی می­کنند با پرداخت زکات حمایت کند.

حمایت ویژه از کودکان هنگام جنگ

یکی ازحقوق حمایت از کودکان درهنگام جنگ مصونیت آنها از هرگونه تجاوز وتعدی است. این موضوع درآیات  قرآن ونیز سخنان بزرگان دینی بصورت روشن وصریح بیان شده است. خدا درآیاتی از قرآن کشتن کودکان و زنان را منع نموده است.

هم­چنین با مطالعه در سیره نبوی حضرت رسول (ص) درمی­یابیم که آن حضرت هرگاه گروهی را برای جنگ وجهاد اعزام می­نمودند، ابتدا برای­شان سخنانی در زمینه اصول و آداب جنگ و جهاد بیان می­فرمودند و حتی بطور صریح مسلمانان را از جنگیدن با غیرنظامیان (کسانی که درجنگ شرکت ندارند) بخصوص زنان و کودکان و سالخوردگان منع می­کردند.

همه بزرگان­دینی درجایز نبودن کشتن کودکان و زنان درجنگ اتفاق نظردارند. بخصوص زمانی­که آنها در جنگ شرکت­نداشته باشند. فقها نیز با الهام گرفتن از قرآن  که کلام خداست و راه و روش پیامبر عظیم­الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) ودیگر بزرگان دینی کشتن اطفال وحتی جنگیدن با آنها را منع وگاهی حرام دانسته­اند.

شهید ثانی می­فرماید: «ولایجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء وان عاونوا الامع الضروره.» بنابراین  حتی اگر کودکان درجنگ شرکت کنند، جزدرمورد ناچاری، قتل آنها ممنوع است. این امر از امور اجتماعی است و نهی پیامبر(ص) یکی از دلایل ممنوعیت آن است .1

حقوقی­که اسلام برای اسیر قرار داده است، درمورد کودکان اسیر به طریق اولی جاری خواهد بود. از این رو ازروایات استفاده می­شود که کودکان هنگام جنگ نباید از والدین یا خواهران و برادران خود به اجبار جدا شوند. سزاوار است که طبق سیره رسول­اکرم (ص) ازحال اسیر جویا شده ونیازمندی­های ضروری او برطرف شود. اگرمجروح است درمان شود و از او به دین و تعلیم رعایت احکام دین دعوت شود.[1]

حمایت از کودکان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع حمایت از کودکان

 • 1)ارجمند، دانش، 1378، ترمینولوژی­حقوق جزایی­اسلامی­ یا فرهنگ­ اصطلاحات ­جزای­اسلام، انتشارات اعظم ، چاپ­اول، بناب
 • 2)اسعدی، حسن،1387، خانواده­ وحقوق­آن، به­نشر، مشهد
 • 3)آشوری، محمد، 1376، عدالت­کیفری، مجموعه­ مقالات، انتشارات­ گنج ­دانش، چاپ­اول، تهران
 • 4)آقابیگلویی، عباس. رسول­زاده طباطبایی، سیدکاظم. موسوی­چلک، حسن،1380، کودک­آزاری، انتشارات کتاب آوند دانش
 • 5)امامی، سیدحسن،1343 ، حقوق­مدنی(جلد4و5)، انتشارات­اسلامیه، تهران
 • 6)امینی، ابراهیم،1384 ، اسلام ­وتعلیم ­وتربیت، بوستان­کتاب، قم
 • 7)بازگیر، یدالله، 1376، قانون­ مجازات­اسلامی­درآینه­ی­آرای­دیوان­عالی­کشور(قتل­عمد)، جلداول، انتشارات ققنوس، چاپ­اول، تهران
 • 8)بختیاری­نصرآبادی، حسنعلی، 1388، نگاهی­ به­اصول­وراهبردهای ­تربیت­کودک ­با تأملی­برآیات ­وروایات، دانشگاه اصفهان
 • 9)بکاریا، سزار،1377، رساله­ی­جرایم ­ومجازت­ها، ترجمه­ی­ محمدعلی­اردبیلی، نشرمیزان، چاپ­سوم، تهران
 • 10)بهشتی، احمد، 1353، اسلام ­وحقوق­کودک(پژوهشی­درباره­ی­ حقوق­طفل­ ازدیدگاه­ اسلام­ واعلامیه­حقوق کودک)، مرکزانتشارات ­دارالتبلیغ­اسلامی، قم
 • 11)…
 • 12)…

حمایت از کودکان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حمایت از کودکان – در اسناد و حقوق اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید